'ครูเมืองลุง' พัฒนาสื่อสร้างสุข

| |
อ่าน : 1,029

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

\'ครูเมืองลุง\' พัฒนาสื่อสร้างสุข thaihealth

'ครูเมืองลุง' พัฒนาสื่อสร้างสุข ช่วยเด็กพัฒนาเรียนรู้-อ่านเขียน

จากการประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนภาษาไทยยังพบว่า จากเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนดไว้แทบทุกระดับชั้น "คณะครูจึงร่วมกันโดยมุ่งไปที่การแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียน" โดยดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สุขภาวะสาหรับเด็กด้อยโอกาส "การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนเพื่อการเรียนรู้" "ภายใต้การสนับสนุนของสำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

นายประสิทธิ์ รอดดำ ผอ.โรงเรียนวัดวิหารเบิก ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง เห็นว่าหากจะแก้ไขปัญหาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนให้สำเร็จได้นั้นจะต้องแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตของนักเรียนก่อน เช่น จัดอาหารเช้าและกลางวันให้เด็ก

เมื่อแก้ปัญหาสภาพความเป็นอยู่ของนักเรียนได้แล้ว ทางโรงเรียนจึงได้มุ่งแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ในลำดับต่อมา โดยมี ครูสมจิตร ปรางสุวรรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ (ภาษาไทย) ซึ่งได้สร้างสื่อมัลติมีเดีย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับใช้กับนักเรียนกลุ่มบกพร่องทางการเรียนรู้และนำไปใช้อย่างได้ผล จึงขยายการใช้สื่อมายังนักเรียนปกติในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ปรากฏว่าช่วยให้เด็กปกติเรียนรู้ภาษาไทยได้รวดเร็ว บรรยากาศการเรียนสนุกสนาน ทั้งให้เด็กคิดเกมเอาคำศัพท์มาลงที่เกม การเลือกบทความเกี่ยวกับสุขภาวะเรื่องของสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีมาให้เด็กอ่าน

"เด็กจะได้ทั้งความสุขและพัฒนาการเรียนรู้"

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม