‘บ้านโหล๊ะหนุน’ น่าอยู่ผู้คนตื่นตัวออกกำลังกาย

| |
อ่าน : 1,528

ที่มา : เว็บไซต์แนวหน้า 

ภาพประกอบจากเว็บไซต์แนวหน้า

‘บ้านโหล๊ะหนุน’ น่าอยู่ผู้คนตื่นตัวออกกำลังกาย thaihealth

‘บ้านโหล๊ะหนุน’ น่าอยู่ผู้คนตื่นตัวออกกำลังกาย รวมกลุ่มเต้น ‘บาสโลบ’ ลดอ้วน ลดพุง ลดโรค

ทุกวันนี้พฤติกรรมของคนไทยไม่ว่าจะอยู่ในสังคมชนบทหรือสังคมเมืองก็มีพฤติกรรมในการบริโภคที่แทบไม่แตกต่างกัน โดยเฉพาะการจับจ่ายซื้ออาหารที่ปรุงสำเร็จรูป ซื้อพืชผักหรือเนื้อสัตว์ที่มีสารเคมีปนเปื้อนจากการผลิตที่ไม่ปลอดภัยมาประกอบอาหาร ซึ่งเป็นความสะดวกของสังคมยุคใหม่ที่เน้นความรวดเร็ว ทุ่นแรง ไม่เสียเวลา จนลืมไปว่าความสะดวกรวดเร็วนั้นก็ต้องแลกมาด้วยสุขภาพของตัวผู้บริโภคเอง

ที่ชุมชนบ้านโหล๊ะหนุน ตำบลอ่างทอง อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรรม ทำนาสวนยางพารา และสวนผลไม้ ที่ปลูกผักไว้กินเองมีจำนวนไม่มากนักส่วนใหญ่ของกินของใช้ซื้อมาจากตลาดทั่วไป และยังขาดการออกกำลังกายเพราะเห็นว่าทำงานในไร่นาก็เหนื่อยมากพอแล้ว ทำให้ปัจจุบันสมาชิกชุมชนบางส่วนประสบกับปัญหาด้านสุขภาพ คณะกรรมการหมู่บ้านเห็นว่าหากปล่อยให้สถานการณ์ยังคงดำเนินเช่นนี้ต่อไปจะทำให้เกิดปัญหาเพิ่มมากขึ้น จึงได้ร่วมกันดำเนินโครงการ “ชุมชนน่าอยู่” โดยการสนับสนุนจากสำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

จากปากคำของถาวร เรืองแก้ว กำนันตำบลอ่างทอง ซึ่งเคยเป็นผู้ใหญ่บ้านมาก่อน เล่าว่าปัญหาสุขภาพเริ่มรุกมายังชุมชนเนื่องจากพฤติกรรมการบริโภคไม่แตกต่างจากคนในเมือง การทำเกษตรแบบใช้สารเคมีเสี่ยงต่อผู้ใช้และสภาพแวดล้อม ที่ประชุมหมู่บ้านมีความเห็นไปในทางเดียวกันว่าเริ่มต้นของการทำชุมชนให้น่าอยู่ทำในสิ่งที่ง่ายๆ ใกล้ตัวก่อน คือการออกกำลังกายควบคู่กับการบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ จึงได้ดำเนินการจัดตั้งสภาผู้นำชุมชนตัวแทนจากหลายฝ่ายเป็นกลไกในการขับเคลื่อนโครงการปรับเปลี่ยนสมาชิกในชุมชนให้สนใจรักษาสุขภาพ

‘บ้านโหล๊ะหนุน’ น่าอยู่ผู้คนตื่นตัวออกกำลังกาย thaihealth

“เราได้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เห็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพของลูกบ้าน เฉพาะหมู่ 4 ที่เข้าร่วมโครงการชัดเจนมากผมวางเป้าหมายไว้ว่าต่อไปต้องเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งตำบล ผมบอกพี่น้องไปว่างบประมาณที่ได้รับมาจะไม่เห็นเป็นสิ่งของทั้งสิ้น แต่จะเห็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ได้ความสามัคคี ความร่วมมือ การร่วมออกกำลังกายเพื่อลดอ้วนลดโรค และจะมีโครงการสุขภาวะอื่นๆ ตามมาซึ่งชาวบ้านเข้าใจดีและผมก็จะเอาข้อจำกัดในสมัยที่เป็นผู้ใหญ่บ้านมาแก้ไขปรับปรุงด้วย” กำนันถาวร กล่าว

ด้าน ญาราภรณ์ รักสกุล หนึ่งในแกนนำหมู่บ้าน ให้ข้อมูลว่าบ้านโหล๊ะหนุน หมู่4มีประชากรวัยทำงาน300กว่าคน จากการตรวจสอบข้อมูลจากโรงพยาบาลสุขภาพประจำตำบลอ่างทอง พบว่ามีคนอ้วนมากขึ้น เมื่อวัดค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI)พบว่ามีค่าเกินมาตรฐาน194คน ถือว่าเป็นปัญหา จึงหยิบยกประเด็นการลดความอ้วน เพื่อไม่ให้เกิดโรคที่จะตามมา จึงวัดค่าต่างๆ ในร่างกายอย่างละเอียด หาวิธีแก้ไขเรื่องโภชนาการ อาหารที่ควรรับประทานควบคู่กับการออกกำลังกาย แนะนำให้ลดอาหารที่ใช้การทอดเลี่ยงอาหาร หวาน มัน เค็ม ลดอาหารที่ปรุงใส่กะทิ และลดการอุ่นอาหาร เพราะพบว่าการอุ่นอาหารที่เหลือจะทำให้มีไขมันเพิ่มขึ้น ส่วนการออกกำลังกายปกติก็เป็นคนออกกำลังกายกับพี่สาวอยู่แล้ว จึงแสวงหาวิธีออกกำลังกายที่เหมาะสมและสามารถทำได้กับทุกคน จนพบว่าการเต้นจังหวะ“บาสโลบ”หรือ“บั๊ดสลบ”ที่นิยมในประเทศลาวสามารถนำมาปรับเป็นการเต้นออกกกำลังกายที่สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ของคนในชุมชนเป็นอย่างดี

“ตอนแรกก็หัดเต้นกับพี่สาวสองคน ต่อมาก็ชักชวนสมาชิกมาร่วมเต้น45 นาที ทุกเย็น จนทำให้สมาชิกหมู่บ้านอื่นที่อยู่ใกล้เคียงเห็นหมู่4เต้นก็มาร่วมออกกำลังกายด้วย หลังจากมีการออกกำลังกายเรามีการตรวจค่าBMIไป3ครั้ง พบว่าบางคนน้ำหนักลดลง บางคนยังไม่ลดแต่ร่างกายกระชับคล่องตัว เคลื่อนไหวร่างกายดีขึ้น แตกต่างจากเดิมที่ไปกรีดยางกลับมากินข้าว ดูทีวี นอน น้ำหนักเพิ่มขึ้นแต่เดี๋ยวนี้แข็งแรงขึ้น การเต้นบาสโลบผู้สูงอายุก็เต้นได้ การแต่งกายก็ง่ายๆ ใส่ผ้าถุงก็เต้นได้ ตอนนี้ตัวแทนหมู่4ได้ไปสอนที่เทศบาลให้เต้นด้วย ถือว่าเป็นการออกกำลังกายที่สนุก สร้างความสุขให้แก่ผู้ออกกำลังกาย”แกนนำหมู่บ้านระบุ

ขณะที่ กฤตพร แก้วปราง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการนวดแผนไทย กล่าวว่า ได้ชักชวนคนในหมู่บ้านให้มาร่วมกิจกรรมเต้นบาสโลบ เพื่อสร้างความแข็งแรง ลดน้ำหนัก ลดการไปหาหมอ ไม่เปลืองเวลาและไม่เปลืองเงินที่ต้องจ่ายค่ารักษาโรค และเห็นว่าการเข้าร่วมกิจกรรม ทำให้เกิดความสามัคคี ได้ความสนุกได้ประโยชน์ ได้ในเรื่องสุขภาพ ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ด้านสุขภาพทั้งอาหารการกิน และการออกกำลังกายที่เหมาะสม

“ผู้ชายอาจจะไม่ค่อยมีใครมาเต้นบาสโลบ แต่ผู้หญิงในหมู่บ้านนี้ส่วนใหญ่จะมาเกือบหมด ผู้ชายเขาก็มีกีฬาอื่นให้เล่น เช่น ตะกร้อ ฟุตบอล ปั่นจักรยาน หรือการวิ่ง เป็นการออกกำลังกายตามความชอบของแต่ละคน แต่ผู้หญิงมากันเยอะ ฝนตกก็เต้นในที่มีหลังคาได้ ไม่มีปัญหาเรื่องฝนเลย”กฤตพร กล่าว

กิจกรรมออกกำลังกายด้วยการเต้นบาสโลบจะเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของการให้เกิดความตื่นตัวและความสนใจในเรื่องสุขภาพของสมาชิกในชุมชนบ้านโหล๊ะหนุน สิ่งสำคัญก็คือได้ทำให้เกิดการรวมกลุ่ม เกิดเป็นพลังความร่วมมือ ซึ่งเป็นการปูทางที่จะต่อยอดโครงการเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะอื่นๆ ต่อไป เพื่อทำให้บ้านโหล๊ะหนุนเป็นชุมชนน่าอยู่ผู้คนมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืนตามเป้าหมาย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

นพ.หทัย ชิตานนท์  วาตาโบชิ  การสร้างเสริมสมรรถนะการบริหารแผนงาน  เม็ดสี  เครื่องมือแปลภาษา  อาหารปิ้งย่าง  ลดปริมาณโซเดียม  ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว  อันตรายต่อตับและไต  อาหารเย็น  สร้างจิตสำนึก  เรื่องเพศคุยได้  ศาสนิกชน  ขุมทรัพย์ความสุข  สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สุขภาพ สร้างสุข สุขภาวะ thaihealth ประกวดภาพถ่าย ทางเท้าเล่าเรื่อง undesirable walkway ทางเท้าที่พึงปรารถนา ชุมชน  i-CREATe 2012  ร้านเหล้า ลงนาม ร้านค้ากลางคืนสีขาว ปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด  สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สุขภาพ สร้างสุข สุขภาวะ thaihealth จดหมายข่าว ทำได้ทำดี เพื่อนซี้สร้างสุข ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม 2555  ล้างมือให้สะอาด  อายุสมอง  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม