น้ำท่วมฉับพลัน 5 จังหวัด คลี่คลาย 2 จังหวัด

โดย
| |
อ่าน : 1,583

ปภ. รายงานน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากใน 5 จังหวัด คลี่คลาย 2 จังหวัด

ปภ. รายงานน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากใน 5 จังหวัด คลี่คลาย 2 จังหวัด

นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์อุทกภัยใน  5 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย ตาก น่าน พะเยา และสุโขทัย รวม 30 อำเภอ 134 ตำบล 898 หมู่บ้าน ราษฎรเดือดร้อน 37,147 ครัวเรือน 118,86 คน พื้นที่การเกษตรเสียหาย 53,227 ไร่ ถนน 63 สาย ท่อระบายน้ำ 35 แห่ง ฝ่าย/ทำนบ 55 แห่ง สะพาน 45 แห่ง บ่อปลา/บ่อกุ้ง 208 บ่อ ปศุสัตว์ 3,917 ตัว ผู้เสียชีวิต 1 ราย (อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก) ผู้สูญหาย 1 ราย (อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน) ปัจจุบันสถานการณ์อุทกภัยคลี่คลายแล้วอยู่ระหว่างฟื้นฟู 2 จังหวัด ได้แก่ ตาก และพะเยา ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัย 3 จังหวัด 20 อำเภอ 87 ตำบล 752 หมู่บ้าน ราษฎรเดือดร้อน 13,374 ครัวเรือน 44,679 คน

สำหรับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 9 พิษณุโลก เขต 10 ลำปาง เขต 15 เชียงราย และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดที่ประสบภัยได้ประสานความร่วมมือกับจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ประสบภัย จัดส่งเรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์  รถบรรทุกน้ำ รถผลิตน้ำดื่ม  รถตรวจการณ์ เครื่องอุปโภคบริโภค กระสอบทราย สนับสนุนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยด่วนแล้ว ตลอดจนจัดเจ้าหน้าที่เร่งสำรวจความเสียหาย เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานและให้ความช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม