คพ.ประสานท้องถิ่นรับมือขยะ-น้ำเสียจากน้ำท่วม

| |
อ่าน : 1,724

ที่มา : เดลินิวส์ 

คพ.ประสานท้องถิ่นรับมือขยะ-น้ำเสียจากน้ำท่วม thaihealth

แฟ้มภาพ

คพ.ประสานท้องถิ่นรับมือขยะ-น้ำเสียจากอุทกภัย แนะประเมินความเสียงลดผลกระทบ

นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า จากปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นได้ส่งผลให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอยและน้ำเสียตามมา โดยคพ.ได้รวบรวมข้อมูลสถานที่กำจัดขยะและระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนที่อาจมีความเสี่ยงจากปัญหาน้ำท่วม โดยใช้ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยของศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำของกรมทรัพยากรน้ำในการประเมิน จากนั้น คพ.จึงส่งแนวทางการจัดการขยะและน้ำเสียในช่วงที่เกิดเหตุ ช่วงหลังจากอุทกภัยคลี่คลายและแนวฟื้นฟูไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยทำหนังสือแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่เสี่ยง อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อให้แจ้งไปยังองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวให้เตรียมความพร้อม โดยแนวทางนั้นมีตั้งแต่การป้องกันระบบกำจัดขยะมูลฝอย จัดทำคันดินสถานที่กำจัดขยะ การจัดหาสถานที่พักขยะสำรอง การจัดหาถุงดำและภาชนะรองรับขยะให้ภาคครัวเรือนเพื่อง่ายต่อการเก็บรวบรวม และลดความเสี่ยงต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน

อธิบดีคพ. กล่าวว่า ส่วนการป้องกันระบบบำบัดน้ำเสียของชุมชน อปท. ควรมีการประเมินความเสี่ยงและจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัย โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง เตรียมเครื่องมือสำหรับการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง อะไหล่สำรองสำหรับในกรณีฉุกเฉิน และสารเคมีหรือสารชีวภาพสำหรับบรรเทากลิ่นหรือกำจัดเชื้อโรคในน้ำเสียที่มีความจำเป็นต้องระบายลงสู่แหล่งน้ำ จัดทำระบบป้องกันน้ำเข้าท่วมอาคารสถานีสูบน้ำ และระบบบำบัดน้ำเสีย ทั้งนี้ควรประชาสัมพันธ์สถานการณ์และแผนปฏิบัติการให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบเพื่อเตรียมรับมือและแก้ไขปัญหาต่อไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา - ชีวิตดีเริ่มที่เรา
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม