น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง

| |
อ่าน : 920

ที่มา : กรมสุขภาพจิต 

รพ.จิตเวชนครสวรรค์ฯ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง thaihealth

แฟ้มภาพ

 

รพ.จิตเวชนครสวรรค์ฯ พัฒนาคุณภาพระบบบริการที่แผนกผู้ป่วยนอก เน้นบรรยากาศ อบอุ่นเป็นมิตร ผู้ป่วยได้รับการตรวจรักษาจากแพทย์ภายใน 34 นาที และน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วนทั้งกาย ใจ สังคมและจิตวิญญาณ

นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต พร้อมด้วยคณะ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาล (รพ.) จิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ อ.พยุหคีรี จ.นครสววรรค์ เพื่อติดตามผลการพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริการดูแลรักษาประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างที่เจ็บป่วยทางจิตใจและมีอาการรุนแรงยุ่งยากซับซ้อน และกล่าวว่า จากการตรวจเยี่ยมพบว่ามีการพัฒนาระบบบริการประชาชนได้อย่างดี  ปรับภาพลักษณ์สถานที่ทั้งแผนกผู้ป่วยนอกและหอผู้ป่วยใน  บรรยากาศเป็นมิตรเสมือนบ้าน บริการอบอุ่น  ลดขั้นตอนบริการที่แผนกผู้ป่วยนอก  ผู้ป่วยได้พบแพทย์ตรวจรักษาภายใน 34  นาที สร้างความพึงพอใจให้กับญาติผู้ป่วยเป็นอันมาก โดยมีผู้ป่วยใช้บริการ 200-300 คนต่อวัน

สำหรับหอผู้ป่วยใน ซึ่งมีผู้ป่วยพักรักษาวันละกว่า 100 คน ได้ปรับอาคารสถานที่ให้มีความปลอดภัยและสุขสบาย  เน้นการดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วยโดยสหวิชาชีพ  ส่งเสริมให้ทำกิจกรรมกลุ่ม เพื่อฟื้นฟูทักษะด้านสังคม  สร้างความผ่อนคลาย  กระตุ้นให้ผู้ป่วยใช้ชีวิตประจำวันได้ใกล้เคียงปกติที่สุด   โดยในปีนี้ได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จัดทำโครงการเกษตรบำบัดเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชที่อาการทางจิตสงบแล้ว  ไม่มีพฤติกรรมรุนแรง เตรียมความพร้อมกลับสู่ครอบครัวและชุมชนสอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้ป่วยซึ่งกว่าร้อยละ 90 เป็นเกษตรกร เน้นการปลูกให้ผู้ป่วยได้กิน ส่วนที่เหลือสามารถนำไปจำหน่ายในชุมชนได้  ซึ่งการฟื้นฟูนี้ถือว่าเป็นหัวใจอย่างหนึ่งของการดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวช สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์ให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถอยู่ในชุมชนอย่างมีความสุข

ทางด้านนายแพทย์ธิติพันธ์  ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการ รพ.จิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ กล่าวว่า โครงการเกษตรบำบัดนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยหลังพ้นระยะวิกฤติ  ลดความบกพร่องหรือความไร้สมรรถภาพ  และพัฒนาผู้ป่วยให้มีทักษะทางสังคมและอาชีพการงาน  ให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตในครอบครัวชุมชนได้อย่างอิสระเช่นเดียวกับคนทั่วไป  โดยใช้พื้นที่ของโรงพยาบาล เพียง 1 ไร่  ทำเป็นแปลงผักสวนครัวแบบอินทรีย์ โดยไม่ใช้สารเคมีเพื่อสนองนโยบายโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยของกระทรวงสาธารณสุข   ผักที่ปลูกเช่น พริก มะเขือเปราะ  มะเขือยาว  ตะไคร้ กะเพรา ในช่วงแรกนี้จะใช้เป็นวัตถุดิบประกอบอาหารให้ผู้ป่วยที่พักรักษาในโรงพยาบาล   และปลูกผลไม้ให้รับประทานระหว่างมื้อ เช่นมะละกอ กล้วยหอม มะม่วงหาวมะนาวโห่  และมะนาว เป็นต้น ซึ่งเป็นผลไม้ที่ให้ประโยชน์ ให้สารอาหารและวิตามิน ทำให้ผู้ป่วยสุขภาพภาพแข็งแรง มีภูมิต้านทานโรค  และมีประโยชน์ต่อสุขภาพจิต ทำให้สดชื่น คลายเครียด และนอนหลับดีขึ้น อีกทั้งยังทำให้ผู้ป่วยเกิดความภาคภูมิใจที่ได้เห็นผลผลิตจากน้ำพักน้ำแรงของตนเอง  ส่วนระยะต่อไปหากมีผลผลิตเหลือจะส่งจำหน่ายในชุมชนโดยรอบด้วย สร้างสัมพันธภาพและเกิดความเข้าใจและการยอมรับผู้ป่วยจิตเวชดียิ่งขึ้น  

ทั้งนี้ผู้ป่วยที่จะเข้าร่วมโครงการเกษตร จะต้องเป็นผู้ป่วยจิตเวชที่มีอาการดีขึ้นบ้างแล้ว สามารถควบคุมตนเองได้ มีความพร้อมกลับไปอยู่บ้าน ในแต่ละวันจะมีผู้ป่วยลงไปทำโครงการเกษตร จำนวน 16 คน ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ภายใต้การดูแลของสหวิชาชีพ โดยโรงพยาบาลฯสามารถจำหน่ายผู้ป่วยที่อาการหายหรือทุเลากลับบ้านวันละประมาณ 10 คน  ภายหลังการฟื้นฟูตามกระบวนการนี้

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ประกาศสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผล กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา - ชีวิตดีเริ่มที่เรา
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

ตั้งจิตอธิษฐาน  งานพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ  เงินสงเคราะห์บุตร  เครือข่ายเกษตรทางเลือก  นายแพทย์ ณรงค์ สมชาติ  แนะนำการใช้งาน  การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมของเชื้อโรค  มะเร็งรังไข่  เขียวกินได้  ศักดิ์ดา  ถุงยางอนามัย  แนวทางการแก้ไขปัญหา  พนมสารคาม  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth ลันตาบ้านฉัน กิจกรรมค่าย การเก็บขยะรอบหาด การสร้างงานศิลปะสื่อผสม การแสดงละคร แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ  เลนส์กันแดด  แต่งตัว  ความซื่อสัตย์สุจริต  ศูนย์สื่อ มหรสพ ศิลปะ เพื่อสุขภาวะทางปัญญา  มารดา  คู่มือพัฒนานักเรียนแกนนำพี่สอนน้อง ป้องกันภัยบุหรี่  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม