รพ.จิตเวชใช้ถุงผ้าใส่ยาแทนถุงพลาสติกเริ่ม1ต.ค.61

| |
อ่าน : 1,403

ที่มา : กรมสุขภาพจิต 

รพ.จิตเวชใช้ถุงผ้าใส่ยาแทนถุงพลาสติกเริ่ม 1 ต.ค.61 thaihealth

แฟ้มภาพ

กรมสุขภาพจิต ขานรับนโยบายลดโลกร้อน ให้โรงพยาบาลจิตเวชในสังกัดทั่วประเทศ  ยกเลิกการใช้ถุงพลาสติกใส่ยาปรับเปลี่ยนใช้ถุงผ้าแทน คาดประหยัดงบได้ปีละกว่า 4 แสนบาท เริ่มพร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป  

นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานประชุมผู้บริหารกรมสุขภาพจิตประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ที่โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว และกล่าวว่า ในการประชุมในวันนี้ได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดทั้งส่วนกลางและภูมิภาคบริหารจัดการงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย และให้เตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ2562 และได้มอบนโยบายให้โรงพยาบาลจิตเวชทั่วประเทศ ดำเนินการ 2 เรื่องสำคัญ เรื่องแรกคือการลดโลกร้อนสนองนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข  โดยให้โรงพยาบาลจิตเวชทั้ง 20  แห่งทั่วประเทศ ยกเลิกการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วใส่ยาให้ผู้ป่วย ให้ใช้ถุงผ้าใส่ยาแทน ซึ่งผู้ป่วยจิตเวชส่วนใหญ่มักจะมีอาการเรื้อรัง ต้องกินยาต่อเนื่องหลายขนานเพื่อควบคุมการทำงานของสมองให้เป็นปกติ  สามารถใช้ชีวิตอยู่ในครอบครัวและชุมชนได้เช่นเดียวผู้ป่วยโรคเรื้อรังทางกาย  ซึ่งต่อปีโรงพยาบาลจิตจะใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วใส่ยา  30,000 - 800,000 ใบขึ้นอยู่กับจำนวนของผู้ป่วย โดยทุกแห่งจะให้ประชาชนนำถุงผ้าจากบ้านมาใส่ยาไปรับประทานที่บ้าน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป  คาดว่าจะประหยัดงบประมาณได้ปีละไม่ต่ำกว่า 400,000 บาท   

เรื่องที่ 2 คือการพัฒนาทักษะความสามารถของผู้ช่วยเหลือคนไข้(Paramedics)ในโรงพยาบาลซึ่งส่วนใหญ่เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา เพื่อยกคุณภาพการดูแลผู้ป่วย เป็นผู้ช่วยแพทย์ พยาบาลและสหวิชาชีพและให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย ได้อย่างเหมาะสมและมีความก้าวหน้าในอาชีพ โดยจะจัดทำหลักสูตรอบรมและอาจมีการกำหนดให้ได้รับค่าเสี่ยงภัยในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชให้ด้วย  ทั้งนี้เพื่อยกระดับบริการของโรงพยาบาลจิตเวชในยุค 4.0 โดยเน้นบรรยากาศเป็นมิตร บริการอบอุ่น มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้พบแพทย์เร็ว ให้เกียรติและคืนความเป็นมนุษย์ให้ผู้ป่วยอย่างสมบูรณ์แบบทั้งกาย ใจ สังคมและจิตวิญญาณ  กลับไปใช้ชีวิตในครอบครัวและชุมชนอย่างมีศักดิ์ศรีและมีความสุข บุคลากรเจ้าหน้าที่ทุกคนทุกระดับ ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข     

อธิบดีกรมสุขภาพจิตกล่าวต่อไปว่า สำหรับการติดตามการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยจิตเวชในรอบ 9 เดือนของปีงบประมาณ 2561 ซึ่งเน้น 4 โรคหลักที่พบมาก ในภาพรวมบรรลุเกินเป้าหมาย โดยโรคจิตเภทเข้าถึงร้อยละ 78สูงกว่าเป้าที่ตั้งไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 โรคซึมเศร้า เข้าถึงร้อยละ60 สูงกว่าเป้าที่ตั้งไว้ขั้นต่ำร้อยละ 55 เด็กป่วยโรคออทิสติก เข้าถึงร้อยละ 47 สูงกว่าเป้าที่ตั้งไว้ 4 เท่าตัวและโรคสมาธิสั้น ซึ่งพบเด็กป่วยประมาณร้อยละ5 ขณะนี้การเข้าถึงดีขึ้นคือร้อยละ14  สูงกว่าเป้าที่ตั้งไว้คือร้อยละ 9 ซึ่งกรมสุขภาพจิตได้เร่งเพิ่มการเข้าถึงบริการให้ได้มากที่สุด  เนื่องจากโรคนี้มียาบำบัดรักษาและปรับแก้ด้านพฤติกรรมให้หายเป็นปกติได้ ซึ่งหากเด็กกลุ่มนี้ไม่ได้รับการบำบัดรักษา เมื่อโตขึ้นอาจมีพฤติกรรมเกเร เป็นอันธพาล ก่อความรุนแรงในสังคมได้ โดยกรมสุขภาพจิตได้จัดทำเป็นโครงการทศวรรษเพิ่มการเข้าถึงบริการเด็กโรคสมาธิสั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการคาดว่าจะแล้วเสร็จในสัปดาห์หน้า  ตั้งเป้าภายใน10 ปีนี้ จะให้เด็กเข้าถึงบริการให้ได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ45

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม