มธบ.นำร่องจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม

โดย
| |
อ่าน : 1,679

มธบ.ลงพื้นที่นำร่องจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม

มธบ.ลงพื้นที่นำร่องจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม

รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) กล่าวถึงการจัดโครงการนำร่องการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชนเพื่อสุขภาวะคนไทย ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการสร้างระบบการศึกษาที่พาชาติออกจากวิกฤต ด้วยการสร้างความเข้มแข็งที่ฐานรากด้านการจัดการศึกษา โดยให้ความสำคัญกับครอบครัว ชุมชนสถาบันทางศาสนา เอกชนและองค์กรท้องถิ่น ให้สร้างเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ เพื่อร่วมกันเติมเต็มการจัดการศึกษาที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบัน นำไปสู่สุขภาวะของคนไทยอย่างยั่งยืน ทั้งกาย จิต สังคมและสติปัญญา ว่ามีรูปแบบการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดพื้นที่ชุมชนเป็นฐาน ตามความหลากหลายของบริบทสังคมไทย และใช้เป็นแนวทางการดำเนินงาน เพื่อเป็นต้นแบบและสนับสนุนให้เกิดการขยายผลต่อไป ในการบูรณาการเข้ากับวิถีชีวิต รากเหง้า ประวัติศาสตร์ ชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติ โดยมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนได้รับทั้งความรู้ ทักษะ เจตคติและคุณธรรมจริยธรรม รูปแบบการศึกษาจึงเป็นการศึกษาระบบเปิด ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ เป็นการศึกษาตามอัธยาศัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐและการยอมรับจากสังคม

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว จะสามารถช่วยให้ชุมชนเกิดการผนึกกำลังและสุขภาวะที่ดีขึ้น โดยปัจจุบันมีองค์กรที่สนใจและตอบรับเข้าร่วมโครงการ จำนวน 11จังหวัด ได้แก่ ภาคเหนือ จ.ลำพูน จ.น่าน ภาคกลาง จ.นครปฐม จ.เพชรบุรี จ.ปทุมธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.สกลนคร จ.ร้อยเอ็ด จ.มหาสารคาม จ.ขอนแก่น ภาคใต้ จ.พัทลุง จ.นราธิวาส

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม