แนะพระทำบัตรประชาชนรับสวัสดิการรักษาโรค

| |
อ่าน : 866

ที่มา : เว็บไซต์ไทยรัฐ

แนะพระทำบัตรประชาชนรับสวัสดิการรักษาโรค thaihealth

แฟ้มภาพ

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ ได้รับทราบแนวทางขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ ในการจัดระบบฐานข้อมูลพระสงฆ์ทั่วประเทศ ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เพื่อให้ข้อมูลทะเบียนวัด พระสงฆ์เป็นปัจจุบัน โดยจะประสานกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เชื่อมโยงกับระบบทะเบียนราษฎร และระบบเลขประจำตัวประชาชน เพื่อให้สามารถนำไปเชื่อมโยงกับสิทธิประโยชน์ เช่น ระบบประกันสุขภาพ ด้วยนั้น

นพ.ประจักษวิช เล็บนาค รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ความจริงแล้วเมื่อพระสงฆ์อาพาธก็สามารถใช้สิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสิทธิบัตรทองได้เหมือนประชาชนทั่วไป แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือเมื่อพระสงฆ์ออกบวชนานๆ เวลาบัตรประชาชนหมดอายุก็อาจจะไม่ได้ไปต่ออายุ เพราะเมื่อเป็นพระสงฆ์จะมีใบสุทธิที่เป็นบัตรรับรองสถานภาพของพระสงฆ์ คล้ายกับบัตรประชาชน และจะมีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักด้วย ดังนั้น จึงอาจจะทำให้สิทธิบัตรทองหายไป แต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวล เพราะเมื่อไปทำบัตรประชาชนใหม่ ก็จะมีสิทธิการรักษาในระบบบัตรทองเหมือนเดิม นอกจากนี้ยังสามารถแจ้งสิทธิตามสวัสดิการดังกล่าวในการย้ายโรงพยาบาลได้ถึงปีละ 4 ครั้ง กรณีมีการเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจ รวมทั้งเดินธุดงค์ไปตามจังหวัดต่างๆเป็นเวลานาน นอกจากนี้ ในธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ ก็จะอธิบายถึงสิทธิของพระสงฆ์ในเรื่องดังกล่าวด้วย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม