แก้ระเบียบ แรงงานต่างด้าว ใช้บัตรประจำตัวยื่นใช้สิทธิรักษา

| |
อ่าน : 4,215

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์

แก้ระเบียบ แรงงานต่างด้าว ใช้บัตรประจำตัวยื่นใช้สิทธิรักษา thaihealth

แฟ้มภาพ

บอร์ด สปส.เห็นชอบแก้ระเบียบประกันสังคม เปิดช่อง "แรงงานต่างด้าว" กว่า 7 แสนคน ใช้บัตรประจำตัวยื่นใช้สิทธิรักษาพยาบาล แทนการใช้บัตรประกันสังคมได้

นพ.สุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กล่าวว่า เมื่อวันที่ 18 ก.ค.ที่ผ่านมา คณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชุดที่ 13) มีมติเห็นชอบให้แก้ไขระเบียบสำนักงานประกันสังคม ว่าด้วยการกำหนดสิทธิในการรับบริการทางการแพทย์ ให้แรงงานต่างด้าวสามารถใช้บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย และบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน ที่ออกโดยทางราชการ (กรมการปกครอง) เป็นหลักฐานในการขอรับบริการทางการแพทย์ ที่สถานพยาบาลที่ สปส.กำหนดแทนการใช้บัตรประกันสังคม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและให้ความคุ้มครองในระบบประกันสังคมแก่แรงงานต่างด้าว ที่คณะรัฐมนตรีมีมติผ่อนผันให้ทำงานในประเทศไทยและขึ้นทะเบียนทำประวัติ ที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

นพ.สุรเดช กล่าวว่า ปัจจุบันบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยและบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนที่ออกกรมการปกครอง กำหนดให้มีรูปถ่าย เลขประจำตัว 13 หลัก และรายละเอียดที่สำคัญของผู้ถือบัตรอย่างครบถ้วน ได้แก่ ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ วันออกบัตร วันบัตรหมดอายุ ดังนั้น แรงงานต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนจำนวนกว่า 7 แสนคน ที่รับแจ้งจาก สปส.สามารถใช้บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ยื่นขอคำการรักษาพยาบาลหรือขอรับประโยชน์ตามสิทธิในระบบประกันสังคมได้ทันที อย่างไรก็ตาม ในส่วนแรงงานต่างด้าวทุกสัญชาติที่เข้ามาทำงานโดยถูกกฎหมาย ซึ่งมีหลักฐานการขึ้นทะเบียนโดยใช้หนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงานนั้น ยังคงสามารถใช้บัตรประกันสังคม เป็นหลักฐานในการแสดงตนในการขอรับบริการทางการแพทย์ที่สถานพยาบาลที่กำหนดได้เช่นเดิม

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม