หญิงไทยกว่าครึ่งอ้วนลงพุง

โดย
| |
อ่าน : 2,857

สธ.เผยหญิงไทยกว่าครึ่งประเทศอ้วนลงพุง เด็ก 15 ปีขึ้นไปเข้าข่ายกลุ่มเสี่ยง พบโรครุมเร้าอื้อทั้งเบาหวานและความดันโลหิตสูง เตรียมประชุมร่วมไทย-จีน รักษาด้วยแพทย์ทางเลือก

โรคตุ้ยนุ้ยคุกคามหญิงไทย กว่าครึ่งประเทศอ้วนลงพุง

นพ.ไพจิตร์ วราชิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการไทย – เซี่ยงไฮ้(ประเทศไทย) ครั้งที่ 5 และการประชุมวิชาการการแพทย์แผนจีน ครั้งที่ 2 เรื่อง การแพทย์ไทย – จีน กับโรคอ้วนและโรคไตเรื้อรัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ว่า ปัจจุบันอุปนิสัยการบริโภคของประชาชนเปลี่ยนไป ส่งผลให้เกิดโรคต่างๆตามมา เช่น โรคอ้วน โรคไต ที่มีสาเหตุส่วนใหญ่จากโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งขณะนี้คนไทยมีภาวะอ้วน และลงพุงเพิ่มมากขึ้น โดยในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา พบกลุ่มที่น่าวิกฤตที่สุดก็คือกลุ่มวัยรุ่นอายุ 15 ปีขึ้นไป โดยพบว่าเพศหญิงทั่วประเทศมีรอบเอวเกิน 80 เซนติเมตร สูงถึงร้อยละ 58 ส่วนเพศชายมีรอบเอวเกิน 90 เซนติเมตร ร้อยละ 34 กลุ่มอายุ 20 - 29 ปี มีภาวะโรคอ้วนเพิ่ม 7.5 เท่าตัว จากร้อยละ 2.9 เป็นร้อยละ 21.7 ส่วนในกลุ่มอายุ 40 - 49 ปี อ้วนเพิ่มขึ้น 1.7 เท่า ส่วนโรคไตเรื้อรังเป็นอีกโรคที่ยังเป็นปัญหาสาธารณสุขเนื่องจากเป็นโรคที่ ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี โดยปี 2549 พบผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย 302 คนต่อประชากร 1ล้านคนและเพิ่มเป็น 420 คนต่อประชากร 1 ล้านคนในปี 2550 ทั้งนี้ประเทศไทยต้องเสียค่าดูแลผู้ป่วยโรคนี้ถึงปีละ 6,400 ล้านบาท

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และสำนักสาธารณสุขเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้ จึงได้จัดประชุมวิชาการไทย – เซี่ยงไฮ้ (ประเทศไทย) ครั้งที่ 5 และการประชุมวิชาการการแพทย์แผนจีน ครั้งที่ 2 เรื่อง การแพทย์ไทย – จีน กับโรคอ้วนและโรคไตเรื้อรัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เพื่อพัฒนาระบบการแพทย์แผนจีนให้ตอบสนองความต้องการกลุ่มผู้ป่วยโรคอ้วน และผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง เป็นทางเลือกในการรักษาประชาชนเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนาทักษะ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์การรักษา รวมถึงยกระดับคุณภาพมาตรฐานการให้บริการด้านการแพทย์แผนจีนในประเทศไทยด้วย

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม