ซ้อมแผนภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ

| |
อ่าน : 1,111

ที่มา : กรมควบคุมโรค 

ซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ thaihealth

แฟ้มภาพ

กรมควบคุมโรค ซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไข้หวัดนก 

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรมควบคุมโรค ร่วมซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ (PHEIC) กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไข้หวัดนกชนิดรุนแรง สายพันธุ์ H7N9 โดยมีนายศิโรตม์ ดวงรัตน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) และนายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานร่วมในการประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนดังกล่าว เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าใจบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ และสามารถปฏิบัติงานในสถานการณ์จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จากสถานการณ์เกิดการระบาดของโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีกทั่วโลก โดยเฉพาะโรคไข้หวัดนกชนิดรุนแรง สายพันธุ์ H7N9 ที่มีรายงานผู้ติดเชื้อในหลายประเทศ นอกจากนี้ องค์การอนามัยโลก ระบุตั้งแต่ปี 2556 - ปัจจุบัน พบผู้ป่วยมากกว่า 1,620 ราย มีรายงานผู้เสียชีวิต 620 ราย ซึ่งการระบาดหลักอยู่ในประเทศจีน กรมควบคุมโรค จึงร่วมกับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.), กรมปศุสัตว์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขดังกล่าว ในรูปแบบซ้อมแผนบนโต๊ะ (Table - Top Exercise )

นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวอีกว่า ประเทศไทยยังไม่เคยมีรายงานพบสัตว์ปีกและผู้ป่วยติดเชื้อไข้หวัดนก สายพันธุ์ H7N9 มาก่อน อย่างไรก็ตาม กรมควบคุมโรค ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคอย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง ทั้งในสัตว์ปีกและในคน พร้อมขอให้ประชาชนไม่นำสัตว์ปีกที่ป่วยหรือตายผิดปกติมาชำแหละขายหรือบริโภค และรับประทานอาหารที่ปรุงสุกร้อนและสะอาด หมั่นล้างมือด้วยน้ำและสบู่ สำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ ยังสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศที่มีการระบาดของโรคได้ แต่ขอให้ระมัดระวังไม่เข้าใกล้สัตว์ปีก ตลาดค้าสัตว์มีชีวิต และล้างมือบ่อยๆ  ทั้งนี้ ถ้ามีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ หอบเหนื่อย มีประวัติสัมผัสกับสัตว์ปีก ให้สวมหน้ากากป้องกันโรคและรีบไปพบแพทย์  ทั้งนี้ ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

ด้านนายศิโรตม์ กล่าวว่า ในการฝึกซ้อมในปีนี้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย คณะทำงานพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศ ทสภ. ผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์จากหน่วยงานภายนอกประมาณ 85 คน อาทิ ผู้แทนกรมปศุสัตว์ ผู้แทนด่านกักกันสัตว์ ผู้แทนด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ทสภ. ผู้แทนบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ผู้แทนสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และผู้แทนคณะกรรมการดำเนินงานธุรกิจการบิน ประเทศไทย เป็นต้น    

การฝึกซ้อมแผนฯครั้งนี้ ถือเป็นการพัฒนาสมรรถนะด้านหนึ่งตามข้อกำหนดของกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ.2548 และยังเป็นไปตามบทบัญญัติทางกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 โดยขับเคลื่อนผ่านคณะทำงานพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศภายใต้กฎอนามัยฯ และคณะทำงานช่องทางประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ทสภ. การฝึกซ้อมครั้งนี้ทุกหน่วยงานสามารถประสานการปฏิบัติงานร่วมกันแบบบูรณาการได้อย่างดี และภายหลังการฝึกซ้อมได้มีการประเมินผลความผิดพลาดเพื่อปรับปรุงแผนให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติหากเกิดเหตุการณ์จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม