ซ้อมแผนภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ

| |
อ่าน : 859

ที่มา : กรมควบคุมโรค 

ซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ  thaihealth

แฟ้มภาพ

กรมควบคุมโรค ซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไข้หวัดนก 

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรมควบคุมโรค ร่วมซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ (PHEIC) กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไข้หวัดนกชนิดรุนแรง สายพันธุ์ H7N9 โดยมีนายศิโรตม์ ดวงรัตน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) และนายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานร่วมในการประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนดังกล่าว เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าใจบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ และสามารถปฏิบัติงานในสถานการณ์จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จากสถานการณ์เกิดการระบาดของโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีกทั่วโลก โดยเฉพาะโรคไข้หวัดนกชนิดรุนแรง สายพันธุ์ H7N9 ที่มีรายงานผู้ติดเชื้อในหลายประเทศ นอกจากนี้ องค์การอนามัยโลก ระบุตั้งแต่ปี 2556 - ปัจจุบัน พบผู้ป่วยมากกว่า 1,620 ราย มีรายงานผู้เสียชีวิต 620 ราย ซึ่งการระบาดหลักอยู่ในประเทศจีน กรมควบคุมโรค จึงร่วมกับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.), กรมปศุสัตว์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขดังกล่าว ในรูปแบบซ้อมแผนบนโต๊ะ (Table - Top Exercise )

นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวอีกว่า ประเทศไทยยังไม่เคยมีรายงานพบสัตว์ปีกและผู้ป่วยติดเชื้อไข้หวัดนก สายพันธุ์ H7N9 มาก่อน อย่างไรก็ตาม กรมควบคุมโรค ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคอย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง ทั้งในสัตว์ปีกและในคน พร้อมขอให้ประชาชนไม่นำสัตว์ปีกที่ป่วยหรือตายผิดปกติมาชำแหละขายหรือบริโภค และรับประทานอาหารที่ปรุงสุกร้อนและสะอาด หมั่นล้างมือด้วยน้ำและสบู่ สำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ ยังสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศที่มีการระบาดของโรคได้ แต่ขอให้ระมัดระวังไม่เข้าใกล้สัตว์ปีก ตลาดค้าสัตว์มีชีวิต และล้างมือบ่อยๆ  ทั้งนี้ ถ้ามีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ หอบเหนื่อย มีประวัติสัมผัสกับสัตว์ปีก ให้สวมหน้ากากป้องกันโรคและรีบไปพบแพทย์  ทั้งนี้ ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

ด้านนายศิโรตม์ กล่าวว่า ในการฝึกซ้อมในปีนี้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย คณะทำงานพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศ ทสภ. ผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์จากหน่วยงานภายนอกประมาณ 85 คน อาทิ ผู้แทนกรมปศุสัตว์ ผู้แทนด่านกักกันสัตว์ ผู้แทนด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ทสภ. ผู้แทนบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ผู้แทนสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และผู้แทนคณะกรรมการดำเนินงานธุรกิจการบิน ประเทศไทย เป็นต้น    

การฝึกซ้อมแผนฯครั้งนี้ ถือเป็นการพัฒนาสมรรถนะด้านหนึ่งตามข้อกำหนดของกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ.2548 และยังเป็นไปตามบทบัญญัติทางกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 โดยขับเคลื่อนผ่านคณะทำงานพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศภายใต้กฎอนามัยฯ และคณะทำงานช่องทางประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ทสภ. การฝึกซ้อมครั้งนี้ทุกหน่วยงานสามารถประสานการปฏิบัติงานร่วมกันแบบบูรณาการได้อย่างดี และภายหลังการฝึกซ้อมได้มีการประเมินผลความผิดพลาดเพื่อปรับปรุงแผนให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติหากเกิดเหตุการณ์จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สุขภาพ สร้างสุข สุขภาวะ thaihealth จิตอาสา สหทัยมูลนิธิ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน ธนาคารจิตอาสา เปิดโลกอาสา เด็กและเยาวชน  สื่อสารรณรงค์  เสพ  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง  นางสาวแสงเดือน สุวรรณรัศมี  บำบัดรักษา  มิตรภาพแห่งการเรียนรู้  ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัตช์  วิถีชุมชน  แก้จุกเสียดแน่นท้อง  มหันตภัยธรรมชาติ  ชาม  เกาะติดขบวนธรรม  สายพันธุ์เอ็นเทอโรไวรัส 71  ผิวพรรณ  หนึ่งพุทธบูชา  องค์กรวิจัยด้านวิทยาศาสตร์  ข้อคิดจากผู้สูงอายุ  ฉบับสร้างสุข  จับตาเฝ้าระวัง ยับยั้งอุตสาหกรรมยาสูบ  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม