จัดเวทีถอดบทเรียนพี่เลี้ยงและแกนนำเยาวชน

| |
อ่าน : 3,605

ที่มา : เว็บไซต์สำนักข่าวอิศรา

ภาพประกอบจากสำนักข่าวอิศรา

จัดเวทีถอดบทเรียนพี่เลี้ยงและแกนนำเยาวชน thaihealth

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัวสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดเวทีถอดบทเรียนพี่เลี้ยงและแกนนำเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 62 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ภายใต้โครงการศึกษาและพัฒนากลไกการขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนแบบบูรณาการระดับจังหวัด :อุบลราชธานี (4ctPED) ณ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

นายทรงพล อินทเศียร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในฐานะหัวหน้าโครงการ กล่าวว่า การถอดบทเรียนพี่เลี้ยงและเด็กในครั้งนี้มุ่งหวังเพื่อให้เห็นกระบวนการทำงานของพี่เลี้ยงเด็ก เยาวชนและผู้บริหาร รวมไปถึงโมเดลการทำงานของทั้ง 62 พื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการเพื่อวางทิศทางการทำงานด้านเด็กและเยาวชนในจังหวัดอุบลราชธานีต่อไป โดยผลลัพธ์ได้แก่คู่มือการดำเนินงาน 4 ขั้นตอนในการพัฒนากลไกสร้างการเรียนรู้ การสนับสนุน การพัฒนาต้นแบบการทำงานด้านเด็กและเยาวชน

 “กระบวนการถอดบทเรียนในครั้งนี้ เห็นพลังสร้างสรรค์ที่แต่ละพื้นที่มีและมองเห็นกลไกการทำงานที่มีส่วนสำคัญที่ทำให้พื้นที่เกิดการทำงานอย่างคล่องตัว โดยทางโครงการร่วมดำเนินการมากว่าหนึ่งปีพบว่า ผู้ใหญ่ในพื้นที่เข้าใจงานด้านเด็กมากขึ้น และให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่” นายทรงพล กล่าว

นางสาวณัฐยา บุญภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว สสส. กล่าวว่า สภาเด็กและเยาวชนมีทุกตำบล รวมแล้วกว่า 7,000 แห่ง มีน้องๆ กว่าหนึ่งแสนเข้ามาเป็นสมาชิก มาเรียนรู้ มาสะสมประสบการณ์ รุ่นละสองปี จึงควรมาช่วยกันทำให้มีพลัง เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ ร่วมหนุนน้องให้คิดให้ทำให้นำ และเรียนรู้ทั้งจากความล้มเหลวและความสำเร็จ ทุกวันนี้ จำนวนเด็กเกิดใหม่ลดลงจนเหลือน้อยกว่า 7 แสนคนต่อปีแล้ว ถ้าในแสนกว่าคนมีโอกาสได้พัฒนาตนเอง จากพื้นที่สร้างสรรค์ของสภาเด็กฯ ถือว่าเราได้ช่วยเตรียมคนรุ่นใหม่ที่เข้มแข็งให้แก่สังคมในภายภาคหน้า

ด้าน นางนัฏญา จิตรเกาะ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า กระบวนการถอดบทเรียนทำให้เกิดความเชื่อมั่นในการทำงานและการเผชิญปัญหามากขึ้น และเกิดความภาคภูมิใจเมื่อได้เห็นพัฒนาการที่ดีขึ้นทำให้เกิดต้นแบบการทำงานที่ดี เกิดรูปแบบกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ เกิดความเข้าใจปัญหาการทำงานอย่างเป็นระบบ บทเรียนเป็นสิ่งที่อธิบายว่า ทำไมถึงเกิด เพราะอะไรทำไมถึงเป็นเช่นนั้น ซึ่งบทเรียนที่ดีจะทำให้เรายกเป้าหมายการทำงานของเราให้สูงขึ้น และบทเรียนที่มีคุณค่าคือบทเรียนของเรา แต่คนอื่นสามารถนำไปใช้ได้ พี่เลี้ยงและเด็กที่ทำงานโดยตรงเข้ามาร่วมกระบวนการถอดบทเรียน จะทำให้ได้บทเรียนที่ตรงตามความเป็นจริงและสามารถนำไปใช้ได้ดี

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม