แนะคนรักสุขภาพ รับบริการสถานพยาบาลไทย

| |
อ่าน : 522

ที่มา : กลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

แนะคนรักสุขภาพ รับบริการสถานพยาบาลไทย มาตรฐานระดับสากล  thaihealth

แฟ้มภาพ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แนะคนรักสุขภาพ ความงาม เลือกรับบริการสถานพยาบาลในประเทศเป็นอันดับแรก ชี้มีคุณภาพ มาตรฐานไม่น้อยหน้าประเทศใด ทั้งมีกฎหมายดูแลอย่างรอบด้าน ไม่จำเป็นต้องไปถึงต่างประเทศ

นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กรม สบส.ให้ความสำคัญกับปัญหาที่เกิดขึ้นจากการศัลยกรรมเสริมความงามโดยสถานพยาบาลที่ไม่ได้มาตรฐาน ยิ่งปัจจุบัน ประชาชนในทุกเพศ ทุกวัย ต่างให้ความสำคัญและมีค่านิยมในการพัฒนารูปลักษณ์ บางคนใช้เวลากับการทำศัลยกรรมหลายต่อหลายครั้งเพื่อแก้ไขรูปลักษณ์ของตน โดยมิได้คำนึงว่าการศัลยกรรมเสริมความงามก็เหมือนดาบสองคม ที่มิใช่ทุกรายศัลยกรรมเสริมความงามแล้วจะออกมาดูดี สวยงาม ดั่งที่หวัง ในบางรายที่ประสบปัญหาจนพบกับความเจ็บปวดทั้งร่างกาย และจิตใจก็มีให้พบเห็นอยู่บ่อยครั้ง และยิ่งเป็นการเดินทางไปรับบริการศัลยกรรมเสริมความงามจากโรงพยาบาล หรือคลินิกนอกประเทศ หากเกิดผลกระทบจากการรักษาพยาบาล หรือเสริมความงาม การเยียวยาความเสียหาย หรือการฟ้องร้องดำเนินคดีก็จะทำได้ยาก เนื่องด้วย กฎหมายพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 มิได้ครอบคลุมถึงสถานพยาบาลนอกประเทศ การดำเนินการจึงขึ้นอยู่กับกฎหมายของประเทศนั้นๆ  ซึ่งอาจจะต้องใช้ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าจะเสร็จสิ้นคดี

นายแพทย์ธงชัย  กล่าวต่อว่า จากปัญหาข้างต้น กรม สบส.จึงขอแนะให้ประชาชนเลือกรับบริการจากสถานพยาบาลในประเทศ  เนื่องจากมีกฎหมายพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541  ควบคุม กำกับ ดูแล มาตรฐานของสถานพยาบาล ทั้งด้านสถานที่ บุคลากร การบริการ และโฆษณาของ ซึ่งหากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดก็จะมีโทษทั้งจำ ทั้งปรับ  ประชาชนจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับบริการในด้านระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และเป็นธรรม  โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมากในการไปรับบริการถึงต่างประเทศ

ส่วนกรณีที่บุคคล หรือเอเจนซี (Agency) ที่มีการโฆษณาหรือประกาศเชิญชวนประชาชนให้เดินทางไปรับบริการศัลยกรรมเสริมความงาม หากมีการโฆษณาที่เข้าข่ายเป็นเท็จ โอ้อวด เกินจริง ก็จะเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 และกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) อีกทั้ง หากเผยแพร่ผ่านสื่อโซเชียลก็จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 อีกด้วย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม