กิจกรรมพัฒนานักสื่อสารสร้างสรรค์เท่าทันสื่อ

| |
อ่าน : 3,132

ที่มา : เว็บไซต์ cclickthailand.com

ภาพประกอบจากเว็บไซต์ cclickthailand.com

กิจกรรมพัฒนานักสื่อสารสร้างสรรค์เท่าทันสื่อ thaihealth

จัดกิจกรรมพัฒนานักสื่อสารสร้างสรรค์เท่าทันสื่อ

สถาบันสื่อเด็กและเยาวชนร่วมกับมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก จัดกิจกรรมพัฒนานักสื่อสารสร้างสรรค์เท่าทันสื่อ ในหัวข้อ “การพัฒนาแนวคิดการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศและดิจิทัล” ในระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมวิชชิ่งทรี รีสอร์ท (ขอนแก่น) โดยมีครูโจ๊ก ณัฏเมธร์ ดุลคณิต และครูโอ ปราศัย เจตสันติ์ เป็นวิทยากร

กิจกรรมครั้งนี้ได้มุ่งเน้นให้ความรู้แก่นักศึกษาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษกว่า 50 คน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจแนวคิดการเป็นนักสื่อสารสร้างสรรค์และเท่าทันสื่อ ผ่านกระบวนการต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมคนค้นฅน ค้นหาอัตลักษณ์ตัวเอง พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนอัตลักษณ์กับเพื่อนๆ กิจกรรมบันไดงูที่ให้นักศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อในกรณีต่างๆ กิจกรรม what’s news? แยกแยะข่าวระหว่าง -บุคคล Private (ส่วนตัว) -บุคคล Public (สาธารณะ) -ประเด็น Private (ส่วนตัว) และประเด็น Public (สาธารณะ) และกิจกรรมถอดบทเรียนนักข่าวพลเมืองเพื่อให้นักศึกษาปรับ-สร้างคุณค่าในเนื้อหางานที่ต้องการสื่อสารมากขึ้น

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม