นำร่องต้นแบบด้านวิทยาการและทักษะจักรยาน

| |
อ่าน : 2,574

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

ภาพประกอบจากสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

นำร่องต้นแบบด้านวิทยาการและทักษะจักรยาน thaihealth

ศูนย์รักล้อ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ นำร่องต้นแบบด้านวิทยาการและทักษะจักรยาน

ที่อาคารโดมวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ดร.พีลิน สกุณนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์  เป็นประธานเปิดโครงการจักรยานสร้างสุข สุขกาย สุขใจ สารพัดสุข “ด้านวิทยาการและทักษะจักรยาน” พร้อมกล่าวว่า โครงการพัฒนาเครือข่ายจักรยานสร้างสุขประเทศไทย ถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่าง ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างเครือข่ายและส่งเสริมให้ผู้คนหันมาสนใจการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันกันมากขึ้น ยังเป็นการส่งเสริมการสร้างอาชีพ ที่สร้างรายได้แก่นักเรียน นักศึกษาในวิทยาลัยเทคนิค ด้วยการเปิดศูนย์รักล้อ แต่มีเสียงเรียกร้องว่า การซ่อมแซมรถจักรยานในปัจจุบันมีความละเอียดอ่อนและสลับซับซ้อนมากกว่าในอดีต เนื่องจากรถจักรยานในปัจจุบันมีสมรรถนะและราคาที่แตกต่างกัน การซ่อมบำรุง หรือการดูแลรักษา ตลอดจนการใช้จักรยานให้ถูกประเภท และถูกสุขลักษณะของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน ดังนั้น ศูนย์รักล้อ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ จึงเสนอโครงการจักรยานสร้างสุข สุขกาย สุขใจ สารพัดสุข “ด้านวิทยาการและทักษะจักรยาน” ขึ้น เพื่อนำร่องและเป็นต้นแบบสาขาจักรยานด้านวิทยาการและทักษะจักรยาน สิ่งสำคัญถือเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมและสร้างพลังแก่ชาวอาชีวศึกษา ด้วยการสร้างภาคีเครือข่าย ที่ก่อให้เกิดความรักความสามัคคี  ซึ่งอนาคตสาขาจักรยานจะได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้น

ด้าน ทันตแพทย์อนุศักดิ์ คงมาลัย ประธานประธานโครงการพัฒนาเครือข่ายจักรยานสร้างสุขประเทศไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และขับเคลื่อนการดำเนินงาน โดย สถาบันพัฒนาธุรกิจภูมิภาค มูลนิธิองค์กรเครือข่ายบริการธุรกิจการภูมิภาค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มจำนวนนักปั่นทั่วประเทศและขยายเครือข่ายจักรยานสร้างสุขประเทศไทย สู่การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ แก่นักศึกษาในสถาบันอาชีวศึกษา ด้วยการเปิดศูนย์รักล้อเพื่อให้บริการผู้ใช้จักรยาน ซึ่งวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง จ.นครพนม เตรียมนำเสนอประเด็น สุขนวัตกรรม ซึ่งได้เชิญทีมงานจากศูนย์รักล้อแหล่งต่างๆ มานำเสนอประเด็นหลักแล้วนำไปพัฒนาผลิตเป็นสื่อเอกสารประกอบภาพอีกครั้ง ให้ครอบคลุมเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามเครือข่ายเป้าหมายจักรยานสร้างสุข พร้อมเปิดรับความคิด และกำหนดขอบข่าย เพื่อเสนอสำนักงานคณะกรรมการอาชีวะต่อไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม