ขับเคลื่อนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

| |
อ่าน : 875

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ขับเคลื่อนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ thaihealth

จังหวัดพิษณุโลก กำหนดทิศทางการพัฒนาเมืองอัจฉริยะให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนจังหวัดพิษณุโลกสู่เมืองอัจฉริยะ Smart City

นายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนและพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City โดยมี ว่าที่ร้อยตรี วีรภัทร จีนด้วง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นางเวียงมาศ ธีระแนว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นายบุญเลิศ สอนเพ็ง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และนายพิชิต ขอผล หัวหน้าฝ่ายผังเมือง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และคณะกรรมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุม

สำหรับการประชุมดังกล่าว สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลกจัดขึ้น เพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางการพัฒนาเมืองอัจฉริยะให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมภายใต้นโยบายของรัฐบาล รวมทั้งเพื่อดำเนินการขับเคลื่อนจังหวัดพิษณุโลกสู่เมืองอัจฉริยะ Smart City ภายใต้แผนยุทธศาสตร์พิษณุโลก 2020 ในแต่ละด้านให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรม ตลอดจนเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในจังหวัดพิษณุโลก พร้อมกันนี้ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงาน Smart City จังหวัดพิษณุโลก เพื่อกำหนดกรอบและแนวทางดำเนินงาน 6 ด้าน คือ 1. Smart Economy 2. Smart Living 3. Smart People 4. Smart Governance 5. Smart Energy and Environment 6. Smart Mobility เพื่อร่วมกันดำเนินการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City และประสานความร่วมมือส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ข้อมูลหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อพัฒนาเมืองอัจฉริยะให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้สำหรับ Smart City หรือเมืองอัจฉริยะ เป็นรูปแบบการประยุกต์เทคโนโลยีดิจิตอล หรือข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารในการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของบริการชุมชน เพื่อช่วยในการเพิ่มรายได้ ลดต้นทุน และลดการบริโภคของประชากรโดยยังคงให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม