สร้างการ 'ออมชุมชน...ก่อนชรา'

| |
อ่าน : 1,273

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

สร้างการ \'ออมชุมชน...ก่อนชรา\' thaihealth

การส่งเสริมการออมเงินสำหรับวัยเกษียณ เป็นวิธีที่ทำให้ผู้สูงอายุมีความมั่นคงทางการเงิน ถือเป็นปัจจัยพื้นฐานในการเข้าถึงการบริการเรื่องสุขภาพ แต่ด้วยข้อจำกัดสภาพสังคมไทย ประชากรส่วนใหญ่ยังเป็นแรงงานนอกระบบ ไม่มีรายได้มั่นคง จึงเป็นอีกประเด็นในสังคมไทยที่ต้องสร้างความเข้าใจ

การออมในรูปแบบ กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 15 - 60 ปี สมัครเข้าร่วมกองทุน โดยการออมเงินตัวเอง และรัฐบาลจ่ายสมทบให้ตามขั้นบันได เมื่อครบกำหนดผู้ออมจะได้รับเป็นเงินบำนาญดำรงชีพไปตลอดชีวิต

ดร.สุภาภรณ์ คำเรืองฤทธิ์ อาจารย์ โครงการจัดตั้งวิทยา เขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ผลักดันการส่งเสริมการออมสำหรับวัยเกษียณ ในระดับชุมชน กล่าวว่า กอช. เป็นกลไกการสร้างบำนาญชีวิต เป็นบริการของรัฐขั้นพื้นฐานที่มีให้ แต่ยังขาดการรับรู้ว่า มีกองทุนนี้อยู่ ประกอบกับการขับเคลื่อนของ กอช. ไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง การประชาสัมพันธ์เพื่อให้เข้าถึงทุกคนจึงเป็นไปได้ยาก ทำให้มีคนอีกเยอะที่ไม่รู้จัก กอช.

กอช. เป็นกองทุนการออมที่เปิดโอกาสให้ผู้มีอาชีพอิสระ ไม่ต้องเป็นลูกจ้างในระบบสามารถมาสมัครเข้าร่วมการออมกับ กอช. ได้ โดยมีเบี้ยการออมขั้นต่ำน้อยมากเพียง 50 บาท รัฐจะจ่ายเงินสมทบตามระดับอายุของสมาชิก คือ 15-30 ปี 50%, 30-50 ปี 80% และ 50 ปีขึ้นไป 100% โดยมีสิทธิรับเงินเมื่ออายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ ทุพพลภาพก่อนอายุครบ 60 ปี ลาออกจากกองทุน และเสียชีวิต จึงอยากให้ทุกคนได้เข้าร่วมออมเงินกับ กอช. หรือเป็นสมาชิกผู้ประกันตน ม.40 จะทำอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทำควบคู่กันก็ได้ ซึ่งอย่างน้อยจะเป็นหลักประกันให้กับชีวิตได้ในอนาคต

ล่าสุดได้เข้าไปส่งเสริมการออมเพื่อความมั่นคงยามชราภาพ ในพื้นที่ ต.เขาทอง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ ซึ่งเป็นชุมชนที่ประกอบอาชีพอิสระ รับจ้าง และเป็นเกษตรกรมากถึง 80% ซึ่งที่นี่ยังขาดการรับรู้เรื่องของการสร้างบำนาญชราภาพ และละเลยการออมเงินเพื่อไว้ใช้ในยามชรา โดยคนในชุมชนส่วนใหญ่จะมีแค่เงินออม "ฌาปนกิจ" ซึ่งไม่ถือว่าเป็นเงินออมสำหรับใช้จ่ายในวัยชราได้

สร้างการ \'ออมชุมชน...ก่อนชรา\' thaihealth

"จึงขอรับทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อทำกิจกรรมประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ให้ชาวชุมชนตำบลเขาทอง ตระหนักและเห็นความสำคัญของการทำประกันสังคม ม.40 และออมเงินกับ กอช. เพื่อจะได้มีบำเหน็จ บำนาญ ไว้ใช้ตอนแก่ ผ่านการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ"

สุทัน จั่นเทศ กรรมการวิทยุชุมชน ต.เขาทอง จ.นครสวรรค์ และเป็นผู้จัดรายการ กล่าวว่า วิทยุชุมชนตำบลเขาทองมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจการเพื่อประโยชน์ของชุมชนอย่างแท้จริง ได้ร่วมกับโครงการในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร โดยมีบทวิทยุ ซึ่งมีเนื้อหาการออมเงินเผยแพร่ ซึ่งเปิดในทุก ๆ ต้นชั่วโมง ตั้งแต่ 08.00-17.00 น. นอกจากนี้ได้จัดสรรเวลาให้ทางโครงการเข้ามาจัดรายการสด รายการ "ใคร ๆ ก็มีบำเหน็จบำนาญได้" ในทุกวันพุธ ตั้งแต่เวลา 13.00-14.00 น. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ กอช. และ ประกันสังคม ม.40

สายทอง อินทรศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เขาทอง จ.นครสวรรค์ ฐานะแกนนำผู้ร่วมทำโครงการ กล่าวว่า ประชากรวัยแรงงานในพื้นที่ มีประมาณ 4,000 คน หรือคิดเป็น 80% ของประชากรทั้งหมดที่มีประมาณ 6,000 คน จากข้อมูลล่าสุดมีผู้สมัครเข้าร่วมออมเงินกับ กอช. เพียง 29 ราย เพราะทุกคนมองเป็นเรื่องไกลตัว และขั้นตอนยุ่งยากทั้งการสมัคร และการจ่ายเงิน ซึ่งเราได้ทำข้อตกลงกับธนาคารและประกันสังคมว่า หากมีผู้สนใจสมัคร หรือจ่ายเงินตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ทางหน่วยงานทั้งสองก็พร้อมที่จะมาเปิดจุดให้บริการถึงที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

สมองทึบ  ตัวอ่อน  สมดุล  แม่เป้ง  กลับใจ  ออมเงินอย่างง่าย  การจราจร  ไขทางออก รถโรงเรียน รถมรณะ  การพัฒนาเศรษฐกิจ  ศิลปินสร้างสุข  สุขภาพเด็กไทย  พังงา  โรคไม่ติดต่อเรื้องรัง  พ.ร.บ.วัตถุอันตราย  สสส.พี่สอนน้องชวนออกกำลังกาย  ปฐมวัย  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth สุขภาพจิต จิตดี จิตเวช ไม่ป่วย สุขภาพจิตดี เปลี่ยนแปลงสังคม  อารมณ์เปลี่ยนแปลง  พิธีกรรม จวลมะม๊วด การรักษา ความเจ็บป่วย เสียงดนตรี  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth นักวิชาการด้านการประเมินผล รับสมัครงาน ไม่ดื่มเหล้า ไม่สูบบุหรี่ การสร้างความเข้าใจ คัดเลือกบุคลากร ดูแลสุขภาพของตัวเอง อาสาสมัคร