เตือนไข้หวัดใหญ่ระบาดแนะเลี่ยงสถานที่คนแน่น

| |
อ่าน : 1,066

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

 

เตือนไข้หวัดใหญ่ระบาดแนะเลี่ยงสถานที่คนแน่น thaihealth

แฟ้มภาพ

แพทย์เตือนไข้หวัดใหญ่ระบาด แนะประชาชนเลี่ยงสถานที่คนแน่น

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.- 9 ก.ค. 2561 มีรายงานผู้ป่วย 65,287 ราย เสียชีวิต 9 ราย จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด 5 อันดับแรก คือ เชียงใหม่ กรุงเทพมหานคร พะเยา ระยอง และอุตรดิตถ์ อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าจำนวนผู้ป่วยในปีนี้จะน้อยกว่าปีที่แล้วในช่วงเวลาเดียวกัน แต่ก็ยังสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง โดยพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่เป็นกลุ่มก้อนในสถานที่ที่คนอยู่หนาแน่น เช่น โรงเรียน เรือนจำ ค่ายทหาร และวัด เป็นต้น การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์คาดว่าในช่วงนี้จะมีผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้น เนื่องจากกำลังเข้าสู่ฤดูกาลระบาดของโรค ประกอบกับช่วงนี้สภาพอากาศแปรปรวน ร้อนสลับฝนตก ร่างกายอาจปรับตัวไม่ทันทำให้เจ็บป่วยได้ง่าย จึงขอแนะนำว่าในสถานที่ที่คนอยู่หนาแน่น ควรมีการคัดกรองผู้ที่มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ เช่น ไข้ ไอ น้ำมูก ปวดกล้ามเนื้อ หากพบควรแยกผู้ป่วยทันที รักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล ไม่ใช้ของใช้ส่วนบุคคลร่วมกับผู้อื่นทำความสะอาดสิ่งของที่มีการใช้ร่วมกันทุกวันและใช้หน้ากากอนามัยปิดปากปิดจมูก ล้างมือเป็นประจำด้วยน้ำและสบู่

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม