ตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ดูแลสุขภาพคนกรุง

| |
อ่าน : 712

ที่มา : แนวหน้า

ตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ดูแลสุขภาพคนกรุง thaihealth

แฟ้มภาพ

'กทม.'จับมือ'สปสช.'ตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพฯงบ600ล้าน ดูแลสุขภาพคนกรุง

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ลงนามความร่วมมือ "การจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร" ระหว่างกรุงเทพมหานคร กับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อขับเคลื่อนกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในการดูแลสุขภาพประชาชนในกรุงเทพมหานคร ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

สำหรับการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครมีคณะกรรมการกองทุนฯ ประกอบด้วยตัวแทนจากหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ ร่วมบริหารจัดการทั้งในส่วนของกรุงเทพมหานคร กระทรวงสาธารณสุข สปสช. ผู้แทนองค์กรพัฒนาเอกชน 9 ด้าน และผู้แทนอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) ซึ่งจะส่งผลให้มีการดำเนินงานกองทุนฯ ได้อย่างรอบด้านและเหมาะสม อีกทั้งยังเปิดกว้างให้แต่ละสำนักงานเขตและประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ นำเสนอโครงการต่างๆ ได้จัดกิจกรรมเหมาะสมกับบริบทสุขภาพของชาวกรุงเทพฯ ในแต่ละเขตที่มีความแตกต่างกัน ซึ่งในปี 2561 มีงบดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร ประมาณ 576 ล้านบาท โดยเป็นงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในการดำเนินกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นฯ ในอัตรา 45 บาท ต่อประชากร ซึ่งปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีประชากรจำนวน 8,001,950 คน และกรุงเทพมหานครร่วมสมทบกองทุนฯ ตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การดูแลสุขภาพชาวกรุงเทพฯ เป็นภารกิจสำคัญของกรุงเทพมหานคร  1 ใน 5 ของนโยบาย "ทำจริง เห็นผลจริง (Now moving forward)" คือ การดูแลคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน การเข้าถึงการรักษาพยาบาลและบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐาน ทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลในระดับปฐมภูมิเชิงรุก เพื่อให้การดูแลสุขภาพเป็นไปอย่างครอบคลุมและทั่วถึง จึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ไม่เพียงแต่เฉพาะกรุงเทพมหานครเท่านั้น แต่รวมถึงหน่วยบริการสาธารณสุขต่างๆ และประชาชน ซึ่งภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนและบริหารจัดการในเรื่องนี้ คือ "กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่" ดังนั้น กรุงเทพมหานครจึงได้ร่วมกับ สปสช.จัดตั้ง "กองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร" เริ่มต้นดำเนินการในปี 2561 นี้

ด้าน นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา กล่าวว่า การจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร นับเป็นก้าวแรกของกรุงเทพมหานครที่ได้ร่วมเดินหน้ากองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นฯ ในพื้นที่กรุงเทพฯ นอกจากมีประชากรอยู่จำนวนมากและหนาแน่แล้ว ยังมีความซับซ้อนของกลุ่มประชากรในแต่ละพื้นที่ ทั้งยังมีปัญหาสุขภาพในแต่ละเขตที่แตกต่างกัน ดังนั้น กองทุนนี้จะมีส่วนสำคัญในการผลักดันและขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพชาวกรุงเทพฯ ให้ครอบคลุมและทั่วถึงยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพตนเอง โดยการดำเนินงานกองทุนฯ จะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้กรุงเทพมหานครดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2561

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม