สร้างพลังเครือข่ายสุขภาพคนน่าน

| |
อ่าน : 1,926

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

ภาพประกอบจากเว็บไซต์ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่

สร้างพลังเครือข่ายสุขภาพคนน่าน thaihealth

เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดน่าน ประชุมคณะกรรมการ สรุปงานกิจกรรมรอบปีและสร้างพลังเครือข่ายสุขภาพคนน่าน

จังหวัดน่าน โดยเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดน่าน ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายองค์กรงดเหล้าและคณะทำงานจากทุกภาคส่วน อาทิ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน คณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ ผู้แทนคณะสงฆ์ทุกอำเภอ โดยมี พระสุนทรมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน ในฐานะประธานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าฯ ฝ่ายสงฆ์ เป็นประธานการประชุม  ที่ห้องประชุมสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดน่าน วัดมิ่งเมือง ตำบลในเวียง เพื่อสรุปงานกิจกรรมในรอบปี 2560 ที่ผ่านมา อาทิ การมอบเกียรติบัตรแก่หมู่บ้าน/ชุมชน การประชุมและติดตามผลการดำเนินงาน ทางคณะสงฆ์ทุกอำเภอ ผลการประชุมคณะกรรมการเครือข่าย เพื่อปรึกษาหารือสรุปการทำกิจกรรมในรอบปี ระดมความคิดเห็นข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนงานตามวัตถุประสงค์ขององค์กรงดเหล้าจังหวัดน่าน โครงการสานพลังเครือข่ายสุขภาพคนน่าน ในปี 2560 มีการบูรณากรทำงานร่วมกันได้ผลอย่างเป็นรูปธรรม ร่วมกับคณะทำงานภาครัฐ ภาคเอกชน คณะสงฆ์ทุกอำเภอ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เครือข่ายภาคประชาชน เครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์

นอกจากนี้ ได้มีการคัดเลือกบุคคลเครือข่าย เพื่อเป็นบุคคลต้นแบบของการลด ละ เลิก ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มอบเข็มเชิดชูเกียรติ “คนหัวใจเพชร โดยกระทรวงมหาดไทย จัดกิจกรรมวันเด็กเพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชน ร่วมกับวิทยาลัยชุมชนน่าน งานบุญประเพณีวัฒนธรรมปลอดเหล้า-เบียร์ ในงานประจำปี งานประเพณีสงกรานต์ ได้ผลเกือบ 100 %  ทั้งนี้ คณะกรรมการเครือข่ายองค์กรงดเหล้าและคณะทำงาน จะมีการปรับโครงการสานพลังเครือข่ายสุขภาพคนน่าน ในงานประเพณีให้ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดน่าน ระหว่างปี 2562 – 2564

ทั้งนี้ โครงการสานพลังเครือข่ายสุขภาพคนน่าน เพื่อสร้างชุมชนต้นแบบแห่งการเรียนรู้ จะเริ่มดำเนินการใน 2 ชุมชน ที่อำเภอปัว เป็นการเฝ้าระวังและกระตุ้นกลไกภาครัฐโดยจะบูรณาการร่วมกับทหาร ตำรวจ ร่วมปฏิบัติงานให้พื้นที่ดังกล่าวเกิดกิจกรรมประเพณีปลอดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด อาทิ งานบุญประเพณีวัฒนธรรมปลอดเหล้า-เบียร์ งานแข่งเรือประเพณี งานลอยกระทง สวดมนต์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ งานประเพณีสงกรานต์  ให้เป็นพื้นที่ปลอดเหล้า-เบียร์ ทุกรูปแบบ และเกิดเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อน โดยเด็กและเยาวชนเป็นผู้ขับเคลื่อนร่วมกันให้เกิดความเข้มแข็งในแต่ละพื้นที่  สำหรับปีนี้  เครือข่ายองค์กรงดเหล้า สสส. จังหวัดน่าน จะเริ่มดำเนินงานตามปฏิทินประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ปลอดเหล้า-เบียร์ ประจำปี 2561 รวมทั้งสิ้น 8 สนาม

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม