เลือกใช้และสวมหมวกนิรภัยถูกวิธี

| |
อ่าน : 3,271

ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

เลือกใช้และสวมหมวกนิรภัยถูกวิธี thaihealth

แฟ้มภาพ

          ปภ.แนะเลือกใช้และสวมหมวกนิรภัยถูกวิธีลดบาดเจ็บรุนแรง-ลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

          คุณชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า วัสดุภายในหมวกนิรภัยทำจากโฟม ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษสามารถยืดหยุ่นได้เมื่อถูกกระแทก จึงช่วยดูดซับและกระจายแรงไม่ให้ส่งไปยังสมองผู้ประสบอุบัติเหตุ ขณะที่วัสดุภายนอกมีความแข็งแรง จะช่วยปกป้องศีรษะไม่ให้กระแทกกับ พื้นถนนโดยตรง จึงช่วยลดการบาดเจ็บรุนแรง และเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ เพื่อความปลอดภัย กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ขอแนะผู้ขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์เลือกใช้และสวมหมวกนิรภัยอย่างถูกวิธี ดังนี้

          การเลือกใช้หมวกนิรภัย ควรใช้หมวกนิรภัยแบบเต็มใบที่มีขนาดพอดีกับศีรษะ มีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาห กรรม หมวกมีน้ำหนักไม่มากเกินไป รวมถึงมีสีสันสดใส จะช่วยให้ผู้ขับรถคันอื่นมองเห็นอย่างชัดเจนในระยะไกล การสวมหมวกนิรภัยอย่างถูกวิธี ให้สวมหมวกนิรภัยในลักษณะตรง ไม่เอียงไปข้างใดข้างหนึ่ง คาดสายรัดคางและปรับความตึงให้กระชับใต้คาง สายไม่พลิก บิดหรือหย่อน รวมถึงกระชับเพียงพอที่หมวกนิรภัยจะไม่หลุดออกจากศีรษะเมื่อประสบอุบัติเหตุ จะช่วยป้องกันการบาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิตได้

          ข้อควรระวังในการใช้หมวกนิรภัย ควรเปลี่ยนหมวกนิรภัยทุก ๆ 3-5 ปี หรือภายหลังที่หมวกนิรภัยกระแทกพื้น หรือของแข็งอย่างรุนแรง เพราะวัสดุภายในหมวกนิรภัยจะเสื่อมสภาพและไม่สามารถรองรับแรงกระแทกได้เมื่อประสบอุบัติเหตุ สวมหมวกนิรภัยและคาดสายรัดคางทุกครั้งที่ขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์ พร้อมใช้ความเร็วไม่เกิน 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เพราะเป็นระดับความเร็ว ที่หมวกนิรภัยรองรับแรงกระแทกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          เก็บรักษาหมวกนิรภัยอย่างถูกวิธี หลีกเลี่ยงการเก็บในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง ใกล้แหล่งความร้อน เพราะทำให้พลาสติกและโฟมหมดอายุการใช้งาน ส่งผลให้ไม่สามารถรองรับแรงกระแทกได้เมื่อประสบอุบัติเหตุ

          การสวมหมวกนิรภัยที่ได้มาตรฐานอย่างถูกวิธี ช่วยลดการบาดเจ็บรุนแรงที่ศีรษะได้ ร้อยละ 72 และลดการเสียชีวิตได้ ร้อยละ 39 เมื่อประสบอุบัติเหตุ เพื่อความปลอดภัย ทุกครั้งที่ขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์ไม่ว่าจะเดินทางในระยะใกล้หรือไกล ควรสวมหมวกนิรภัยที่ได้มาตรฐานอย่างถูกวิธีทุกครั้ง จะช่วยป้องกันการบาดเจ็บรุนแรง และเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน.

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม