โรคมนุษย์ตึก

| |
อ่าน : 2,572

ที่มา : มูลนิธิหมอชาวบ้าน

โรคมนุษย์ตึก thaihealth

แฟ้มภาพ

คนที่ทำงานใช้เวลามากกว่าร้อยละ 80 ของเวลาใน แต่ละวันอยู่ในอาคารสำนักงาน รวมถึงอาคารอื่นๆ ด้วย มีโอกาสเป็นโรคมนุษย์ตึก

องค์การอนามัยโลกคาดว่าร้อยละ 30 ของอาคาร ทั่วโลกอาจมีปัญหาด้านสุขภาพอากาศภายในอาคาร ซึ่งนำไปสู่ปัญหากลุ่มอาการที่เกิดจากการทำงานในอาคารปิดได้

สำหรับปัจจัยที่ทำให้เกิดกลุ่มอาการที่เกิดจากการทำงานในอาคารปิด มีดังนี้

 1. การระบายอากาศไม่เพียงพอ
 2. สิ่งปนเปื้อนสารเคมีจากแหล่งกำเนิดในอาคาร
 3. สิ่งปนเปื้อนสารเคมีจากแหล่งกำเนิดนอกอาคาร
 4. สิ่งปนเปื้อนด้านชีวภาพ

ผลกระทบต่อสุขภาพขึ้นกับสภาพร่างกายของแต่ ละคนด้วย ถึงแม้จะสัมผัสมลพิษชนิดเดียวกัน ความเข้มข้นใกล้เคียงกัน แต่อาการแสดงไม่เหมือนกัน บางคนเป็นมากบางคนเป็นน้อย ซึ่งผู้ที่ทำงานในอาคารจะต้องช่วยกันสอดส่องและสังเกตต้นตอของปัญหา รวมถึงกลิ่น อุณหภูมิ การหมุนเวียนอากาศ ความแออัดของคน เฟอร์นิเจอร์ สภาพแวดล้อมภายนอก เป็นต้น การแก้ไขสาเหตุของปัญหาที่แท้จริงอย่างรวดเร็ว จะช่วยให้สุขภาพของคนทำงานในอาคารปิดดีขึ้น 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม