ป้องกันปัญหานักเรียนมีภาวะโภชนาการเกิน

| |
อ่าน : 6,267

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ป้องกันปัญหานักเรียนมีภาวะโภชนาการเกิน thaihealth

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จัดเก็บข้อมูลน้ำหนักและส่วนสูงของนักเรียนทุกโรงเรียน เพื่อป้องกันปัญหานักเรียนมีภาวะโภชนาการเกินหรือโรคอ้วน

นายแพทย์สุรินทร์ สืบซึ้ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดเป้าหมายตัวชี้วัดจำนวนนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกินหรือโรคอ้วน ที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายที่ต้องเฝ้าระวังเพื่อให้ทุกโรงเรียนหาแนวทางป้องกันผลกระทบด้านสุขภาพในระยะยาว เนื่องจากพบว่ามีนักเรียนจำนวนมากประสบปัญหาโภชนาการเกิน ล่าสุดจึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ทุกแห่งจัดเก็บข้อมูลน้ำหนักและส่วนสูงของนักเรียนทุกโรงเรียน เพื่อนำมาประเมินตามเกณฑ์ตัวชี้วัด และเน้นให้ทุกโรงเรียนประกอบอาหารโดยลดความหวาน ความมันและเค็ม กำหนดปริมาณอาหารในแต่ละมื้อให้เหมาะสมเป็นรายบุคคล รวมทั้งปฏิบัติตามนโยบายโรงเรียนปลอดน้ำอัดลม หรือจำหน่ายน้ำผลไม้ผลผสมน้ำตาลให้เด็กบริโภคทั้งในและนอกโรงเรียน

ด้าน นางจรี วัชรวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ่อนอก (ทองวิทยา) ต.บ่อนอก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ขณะนี้โรงเรียนไม่มีปัญหาจากแนวทางการบริหารจัดการอาหารกลางวัน ยืนยันว่าค่าอาหาร 20 บาท ต่อหัวต่อวัน ที่ได้รับการอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบล ( อบต.) ถือว่าเพียงพอเพื่อจัดเมนูอาหารตามโปรแกรมมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดเพื่อให้เด็กได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน ขณะเดียวกันมีการสำรวจพบว่าขณะนี้นักเรียนบางรายประสบปัญหาภาวะโภชนาการเกินมีน้ำหนักไม่สัมพันธ์กับส่วนสูง จึงให้ครูประจำชั้นทำความเข้าใจกับผู้ปกครองเด็ก เนื่องจากได้กำหนดให้รับปะทานอาหารตามปริมาณและสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อป้องกันภาวะโรคอ้วนสะสม และให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่มีปัญหาออกกำลังกาย สำหรับนักเรียนระดับชั้นเด็กเล็กที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ก็จะเสริมนมและเน้นอาหารที่มีโภชนาการที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม