สธ.รุกปฏิรูประบบแพทย์ฉุกเฉิน

| |
อ่าน : 470

ที่มา : เว็บไซต์ไทยรัฐ

สธ.รุกปฏิรูประบบแพทย์ฉุกเฉิน thaihealth

แฟ้มภาพ

สธ.รุกปฏิรูประบบแพทย์ฉุกเฉิน พัฒนาคุณภาพ 4 ด้าน พร้อมรับคนไข้วิกฤติฉุกเฉินให้ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที

นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวเปิดการสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านอุบัติเหตุฉุกเฉินและสาธารณภัย ครั้งที่ 5 : การปฏิรูประบบการแพทย์และสาธารณสุขฉุกเฉิน ว่า สธ.ได้ให้โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน พัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและส่งต่อ (Emergency Care System : ECS) ระยะ 5 ปี พ.ศ.2561-2564 ที่มีมาตรฐาน ตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558 และยุทธศาสตร์ 20 ปี ด้านสาธารณสุข โดยพัฒนาคุณภาพ 4 ด้าน คือ

 1. การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาล (Emergency Medical Services : EMS)
 2. การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน ณ ห้องฉุกเฉิน (ER)
 3. การส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน (Referral System)
 4. การจัดการสาธารณภัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Disaster)

ให้พร้อมบริการตลอด 24 ชั่วโมง พัฒนาระบบบริการและเพิ่มศักยภาพให้โรงพยาบาลทุกระดับมีการประสานสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน และพร้อมรับคนไข้วิกฤติฉุกเฉินให้ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที ได้แก่ การป้องกัน ณ จุดเกิดเหตุ การรักษาในโรงพยาบาล รวมทั้งจุดบริบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุหมู่หรือภัยพิบัติ เพื่อลดอัตราการตายและพิการ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • แนวทางสนับสนุนทุน โครงการปิดเทอมสร้างสรรค์ และกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพสำหรับเด็กและเยาวชน -
 • โครงการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสื่อสารสุขภาวะ -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

ผลเสีย  เด็กโง่  เด็กออทิสติก  สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สุขภาพ สร้างสุข สุขภาวะ thaihealth รับสมัครงาน มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย เจ้าหน้าที่ธุรการ ประสานงานโครงการ พัฒนาศักยภาพแพทย์ การเลี้ยงดูด้วยนมแม่ในสถาบันผลิตแพทย์  สมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเอง  เกณฑ์มาตรฐาน  น้ำมันมะกอก  เพาะงอก  ไข่เป็ด  ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา  Prof.Jane Wills  ลูทีน  โรงพยาบาลรามาธิบดี  พื้นที่เสี่ยงภัย  สคบ  โรงงานบ้านพระเจดีย์สามองค์  โยคะแม่กะลูก  เด็กติดเหล้า  งานเลี้ยงปลอดเหล้า  พี่น้องวัยเรียน  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม