สธ.รุกปฏิรูประบบแพทย์ฉุกเฉิน

| |
อ่าน : 630

ที่มา : เว็บไซต์ไทยรัฐ

สธ.รุกปฏิรูประบบแพทย์ฉุกเฉิน thaihealth

แฟ้มภาพ

สธ.รุกปฏิรูประบบแพทย์ฉุกเฉิน พัฒนาคุณภาพ 4 ด้าน พร้อมรับคนไข้วิกฤติฉุกเฉินให้ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที

นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวเปิดการสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านอุบัติเหตุฉุกเฉินและสาธารณภัย ครั้งที่ 5 : การปฏิรูประบบการแพทย์และสาธารณสุขฉุกเฉิน ว่า สธ.ได้ให้โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน พัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและส่งต่อ (Emergency Care System : ECS) ระยะ 5 ปี พ.ศ.2561-2564 ที่มีมาตรฐาน ตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558 และยุทธศาสตร์ 20 ปี ด้านสาธารณสุข โดยพัฒนาคุณภาพ 4 ด้าน คือ

 1. การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาล (Emergency Medical Services : EMS)
 2. การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน ณ ห้องฉุกเฉิน (ER)
 3. การส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน (Referral System)
 4. การจัดการสาธารณภัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Disaster)

ให้พร้อมบริการตลอด 24 ชั่วโมง พัฒนาระบบบริการและเพิ่มศักยภาพให้โรงพยาบาลทุกระดับมีการประสานสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน และพร้อมรับคนไข้วิกฤติฉุกเฉินให้ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที ได้แก่ การป้องกัน ณ จุดเกิดเหตุ การรักษาในโรงพยาบาล รวมทั้งจุดบริบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุหมู่หรือภัยพิบัติ เพื่อลดอัตราการตายและพิการ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม