กำหนดการอบรมสัมมนา "ลดพุง ลดโรค" พัฒนาศักยภาพแกนนำสร้างเสริมสุขภาวะ

โดย
| |
อ่าน : 636
กำหนดการอบรมสัมมนา
"ลดพุง ลดโรค" พัฒนาศักยภาพแกนนำสร้างเสริมสุขภาวะ
วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 - 16.00 น. 
ห้องประชุมสุรนารี โรงแรมดิ อิมพีเรียล จังหวัดนครราชสีมา
 
08.00 - 08.30 น.     ลงทะเบียน รับเอกสารลงทะเบียน
08.30 - 09.00 น.     ชี้แจงภาพรวม และเป้าหมายการดำเนินโครงการฯ   
09.00 - 10.30 น.     บรรยาย “แนวคิด องค์ความรู้ เทคนิคการปรับเปลี่ยนกิจวัตรประจำวัน” 
โดย อาจารย์สง่า ดามาพงษ์  
ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ และ ผู้จัดการด้านโภชนาการสมวัย 
10.30 - 10.45 น.     พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 - 12.15 น.     กิจกรรม Workshop 3 อ แนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ฐานกิจกรรมที่ 1 อ อาหารสำเร็จรูป อ่านฉลากเป็น ลดพุงไปกว่าครึ่ง
ฐานกิจกรรมที่ 2 อ อาหารปรุงสด ปรับหน่อยเปลี่ยนนิดชีวิตดีดี๊  
ฐานกิจกรรมที่ 3 อ ออกกำลังกาย ชีวิตประจำวัน&ท่าบริหารร่างกาย
ฐานกิจกรรมที่ 4 อ อารมณ์  ค้นหาแรงบันดาลใจ ด้วย 3 ส
12.15 - 13.00 น.     พักรับประทานอาหาร
13.00 - 13.15 น.     ชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงาน แกนนำสร้างเสริมสุขภาพ "ลดพุง ลดโรค"
โดย นักบริหารการเรียนรู้ชำนาญการ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ
13.15 - 15.15 น.     แบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้และออกแบบแผนการดำเนินงาน 
-  กลุ่มโรงเรียน “วิธีการขยายผลกลุ่มโรงเรียนแกนนำ”
- กลุ่มองค์กร “แนวการดำเนินงานองค์กร ลดพุง ลดโรค”
- กลุ่มส่งเสริมสุขภาพ “การผลิตสื่อ กระจายสู่กลุ่มเป้าหมาย”
โดย เครือข่ายคนไทยไร้พุง
15.15 - 15.30 น.     พักรับประทานอาหารว่าง
15.30 - 16.00 น.     สรุปผลการเรียนรู้  จัดทำประเมินผลการอบรม แจกสื่อประกอบการอบรม
 
 
 
 
 
ที่มา : ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • แนวทางสนับสนุนทุน โครงการปิดเทอมสร้างสรรค์ และกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพสำหรับเด็กและเยาวชน -
  • โครงการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสื่อสารสุขภาวะ -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม