สถานศึกษา 800 แห่ง ร่วมกิจกรรมความปลอดภัย

| |
อ่าน : 854

ที่มา :  ไทยโพสต์

สถานศึกษา 800 แห่ง ร่วมกิจกรรมความปลอดภัย thaihealth

แฟ้มภาพ

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเผยสถานศึกษากว่า 800 แห่งทั่วประเทศให้ความสำคัญการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยแก่เยาวชน ร่วมกิจกรรมประกวดสถานศึกษาปลอดภัย

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า การขับเคลื่อนนโยบายเซฟตี้ ไทยแลนด์ เป็นหนึ่งในวาระเร่งด่วนในดำเนินงานของพลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างจิตสำนึกและวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยให้แก่เยาวชน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอนาคต กสร.ในฐานะหน่วยงานหลักที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน ได้จัดกิจกรรมประกวดสถานศึกษาปลอดภัยขึ้น ตั้งแต่ปี 2558 เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกและวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม

โดยกำหนดเกณฑ์ประกวด เช่น การกำหนดนโยบาย แผนงาน การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับความความปลอดภัย เพื่อให้เป็นแนวทาง เป้าหมาย รวมถึงความท้าทาย เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในสถานศึกษา ไม่ว่าจะเป็นครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา รวมถึงเจ้าหน้าที่ได้เรียนรู้และมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างแท้จริง โดยในปี 2561 มีสถานศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 890 แห่ง จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 500 แห่ง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสนใจและการให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยที่เพิ่มมากขึ้น

อธิบดี กสร. กล่าวต่อไปว่า สำหรับการตรวจประเมินสถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 9-31 กรกฎาคม 2561 โดยสถานศึกษาที่มีคะแนนประเมินตั้งแต่ 90 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป จะได้รับโล่รางวัลดีเด่น สถานศึกษาที่ได้รับรางวัลต่อเนื่อง 2-4 ปี จะได้รับโล่รางวัลและประกาศนียบัตรเกียรติยศ สำหรับสถานศึกษาที่มีคะแนนตั้งแต่ 80 แต่ไม่ถึง 90 เปอร์เซ็นต์ จะได้รับประกาศนียบัตรชมเชย

ทั้งนี้ สถานศึกษาที่ได้รับรางวัลถือเป็นต้นแบบที่ดีในการสร้างจิตสำนึกและวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดขึ้นแก่นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษา รวมถึงสถานศึกษาอื่นๆ ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาและรณรงค์ความปลอดภัย เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนร่วมปลูกฝังเยาวชนให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัย และเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพสู่ตลาดแรงงานต่อไป.

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม