สานพลัง 'เด็กปกาสัยปลอดบุหรี่' สู่ชุมชนน่าอยู่

| |
อ่าน : 1,508

ที่มา : เว็บไซต์ smartonline.in.th ข้อมูลโดย : สุขสันต์ เสลานนท์ กองบรรณาธิการ Smartonline

ภาพประกอบจากเว็บไซต์ smartonline.in.th

สานพลัง \'เด็กปกาสัยปลอดบุหรี่\' สู่ชุมชนน่าอยู่ thaihealth

สานพลังเด็กปกาสัย ปลอดบุหรี่ สู่ชุมชนน่าอยู่

องค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย ดำเนินงานการขับเคลื่อนเป็นไปในลักษณะบูรณาการร่วมกัน ระหว่าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งประสาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองเสียด โรงเรียนบ้านทุ่งประสาน โรงเรียนวัดธรรมาวุธสรณาราม โรงเรียนบ้านทุ่งสาคร ดรงเรียนบ้านเกาะไทร วัดธรรมาวุธสรณาราม มัสยิดย่านเกาะไทร และสื่อมวลชนกระบี่อาสาร่วมสร้างจังหวัดกระบี่ปลอดบุหรี่ โดยมี นายวีระศักดิ์ เอ่งฉ้วน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย และคณะครูจากโรงเรียนและนักเรียนเข้าร่วมในกิจกรรมกว่า 150 คน รวมถึงการมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะการประกวดคำขวัญรณรงค์งดสูบบุหรี่

กิจกรรมในช่วงเช้าเป็นการให้ความรู้เรื่องอันตรายจากการสูบบุหรี่ และวิธีการปฏิเสธหากมีคนมาชวนให้สูบบุหรี่ โดยวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เพราะจากการสำรวจและงานวิจัยหลายๆ แห่งระบุชัดเจนว่า การลดอัตราการสูบบุหรี่ที่ดีที่สุดคือ การป้องกันและสกัดนักสูบหน้าใหม่ ไม่ให้เพิ่มขึ้น เพราะบริษัทบุหรี่ประกาศอย่างชัดเจนว่า "เด็กและเยาวชน" คือลูกค้าชั้นดีของบริษัทบุหรี่ในอนาคต

สานพลัง \'เด็กปกาสัยปลอดบุหรี่\' สู่ชุมชนน่าอยู่ thaihealth

โดยทุกฝ่ายจะร่วมมือกันดำเนินงานตามภารกิจส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อร่วมสร้างตำบลปกาสัยปลอดบุหรี่ ในขอบเขตดังนี้

1. อบต.ปกาสัย ผลักดันให้เกิดนโยบายและมาตรการในการควบคุมการสูบบุหรี่ในตำบลปกาสัย และสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมรณรงค์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

2. มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เป็นผู้ให้คำปรึกษา สนับสนุนข้อมูล รวมทั้งสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เพื่อใช้ในการรณรงค์ฯ และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค กระทรวงสาธารณสุข ในการสนับสนุนความร่วมมือและให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ปี พ.ศ.2560

3. รพ.สต.สนับสนุนและให้ความร่วมมือกับกิจกรรมควบคุมการบริโภคยาสูบในพื้นที่ตำบลปกาสัยอย่างต่อเนื่อง

4. โรงเรียน ประกาศนโยบายเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย กำกับดูแลและเฝ้าระวังการสูบบุหรี่ในโรงเรียน มีกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ตามโอกาสต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

5. ศาสนาสถาน ประกาศอย่างชัดเจนว่าปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย ดูและและเฝ้าระวังไม่ให้มีการสูบบุหรี่ ให้ความรู้ประชาชนให้ตระหนักถึงอันตรายของการสูบบุหรี่อย่างต่อเนื่อง  

6. สื่อมวลชนท้องถิ่น ขอความร่วมมือสื่อทุกแขนงในพื้นที่จังหวัด ให้ร่วมรณรงค์สร้างกระแสอย่างต่อเนื่อง และนำเสนอข่าวสารและกิจกรรมในการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่อย่างต่อเนื่อง

7. ผู้ประกอบการ ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามกฎหมาย โดยไม่จำหน่ายบุหรี่ให้กับเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีและไม่ให้เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีขายบุหรี่ และไม่แบ่งมวนขาย  ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ในตำบลปกาสัย

กิจกรรมดังกล่าวอยู่ในโครงการ...ภายใต้การทำงานร่วมกับมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่โดยมีผู้รับผิดชอบคือ นายสุพมาศ พรมหมาศ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย และผู้ผ่านการอบรมผู้นำนักประชาสัมพันธ์กับมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

ตกแต่ง  กระเพาะ  ยารักษาโรค  เขาหินซ้อน  สสส. สุขภาพ สุขภาวะ สร้างสุข thaihealth จดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ฉบับสร้างสุข ประจำเดือนสิงหาคม 2555 ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ คือชนะตนเอง งดเหล้าเข้าพรรษา  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth ครัวใบโหลด ครัวชุมชนเพื่อคนทั้งมวล ตัวเองมีกำไร สังคมมีความสุข Unltd Thailand สำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคม สกส. tseo social enterprise  วันน้ำโลก  อย่างง่าย  ปัญหาการจราจร  งานบุญประเพณี  ครู  สารเคมีในบ้าน  นักดื่มหน้าใหม่  แขนขาพิกรแต่กำเนิด  คุยเรื่องเซ็กส์  ภูมิคุ้มกัน  เรียนรู้ทักษะชีวิต  โอเมกา 3  ภาวะพูดซ้ำๆ  นายพจน์ เพิ่มพรพิพัฒน์