กำหนดการ การเสวนา ภารกิจพิชิตพนัน...บอลโลกจบ งานไม่จบ

โดย
| |
อ่าน : 266
กำหนดการ
การเสวนา "ภารกิจพิชิตพนัน...บอลโลกจบ งานไม่จบ"
วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 - 12.00 น.
ณ ห้องบุษบา ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน สามย่าน
 
09.30 - 12.00 น.     ฟังเสียงสะท้อนจากเยาวชน
• นายปณิธาน ศรีสร้อย สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
• นางสาวชนน์ภคอร สวนแก้ว เครือข่ายเด็กรุ่นใหญ่ไม่พนัน
• นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย
และสองผู้ใหญ่ใจดี
• รศ.ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์ ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน
• พญ. รัชนี ฉลองเกื้อกูล สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • แนวทางสนับสนุนทุน โครงการปิดเทอมสร้างสรรค์ และกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพสำหรับเด็กและเยาวชน -
  • โครงการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสื่อสารสุขภาวะ -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม