เชิญร่วมงาน 'ลดบริโภคเค็ม'

| |
อ่าน : 889

ที่มา : ข่าวประชาสัมพันธ์ Local Press Release 

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

เชิญร่วมงาน \\'ลดบริโภคเค็ม\\' thaihealth

เครือข่ายลดบริโภคเค็ม จัดแถลงข่าว “ความสำเร็จในการลดบริโภคเค็มและการขับเคลื่อนนโยบายลดเกลือและโซเดียมแห่งชาติ”

เครือข่ายลดบริโภคเค็มและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย เตรียมจัดงานแถลงข่าวเนื่องในโอกาสครบรอบ 6 ปี ในการจัดตั้งโครงการลดการบริโภคโซเดียมในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ลดการบริโภคโซเดียมและสนับสนุนทุนวิจัยในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลดบริโภคเค็ม (โซเดียม) ของคนไทย ในหัวข้อ "ความสำเร็จในการลดบริโภคเค็มและการขับเคลื่อนนโยบายลดเกลือและโซเดียมแห่งชาติ ประจำปี 2561" พร้อมกับร่วมฟังสรุปความสำเร็จของนักวิจัยไทยในการสรุปผลงานวิจัยทั้ง 7 โครงการและร่วมเปิดตัวคลิ๊ปภาพยนตร์สั้นรณรงค์ลดเค็ม เรื่อง" The Ingredients : มื้อพิ(ษ)เศษ" และมอบรางวัลให้แก่องค์กรภาครัฐและเอกชนด้านอุตสาหกรรมอาหารที่มีส่วนช่วยในการลดการบริโภคโซเดียมของคนไทย ในวันพุธ ที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 201 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซอยงามดูพลี ทุ่งมหาเมฆ

ภายในงานได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.เกรียงศักดิ์ วารีแสงทิพย์ นายกสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย, ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะสำนักงานกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), ผศ.นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ ประธานเครือข่ายลดบริโภคเค็ม, ศ.ดร.วิสิฐ จะวะสิต ผู้ทรงคุณวุฒิด้านอาหารศึกษา คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ และ อาจารย์ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์ นักโภชนาการและผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ด้านอาหาร พร้อมนักวิจัยที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศร่วมงานในครั้งนี้

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • แนวทางสนับสนุนทุน โครงการปิดเทอมสร้างสรรค์ และกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพสำหรับเด็กและเยาวชน -
  • โครงการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสื่อสารสุขภาวะ -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม