ครอบครัวอบอุ่น องค์กรมั่นคง ชีวิตมั่งคั่ง

| |
อ่าน : 1,009

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

ครอบครัวอบอุ่น องค์กรมั่นคง ชีวิตมั่งคั่ง thaihealth

ประกาศผลรางวัลองค์กรต้นแบบ ครอบครัวมีสุข ประจำปี 2561 (Happy Family Award 2018)

เมื่อ 5 ก.ค. 2561 ที่ผ่านมา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศผลรางวัลองค์กรต้นแบบ ครอบครัวมีสุข ประจำปี 2561 (Happy Family Award 2018) ภายใต้แนวคิด "ครอบครัวอบอุ่น องค์กรมั่นคง ชีวิตมั่งคั่ง" โดยให้คะแนนจาก 3 ด้านคือ 1.สัมพันธภาพที่ดีภายในครอบครัว 2.สมาชิกในครอบครัวมีบทบาทหน้าที่ที่ดีต่อกัน และ 3.ครอบครัวมีความเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ มุ่งหวังให้สามารถสร้างสมดุลชีวิต ลดปัญหาในครอบครัวและเพิ่มพูนผลิตภาพของการทำงาน

สำหรับองค์กรที่ได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 7 ในโครงการครอบครัวเข้มแข็งอยู่ดีมีสุข ประเภทหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในโครงการลด ละ เลิก การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และ การสูบบุหรี่ในช่วงเข้าพรรษา ประเภทหน่วยงานภาคเอกชน ได้แก่ บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จำกัด (มหาชน) ในโครงการออมวันนี้ รวยวันนี้

ประเภทหน่วยงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี-SME) ได้แก่ โรงแรมศิวาเทล กรุงเทพฯ ใน โครงการขยะทองคำ และประเภทหน่วยงาน วิสาหกิจชุมชน ได้รับรางวัลร่วมกัน 2 แห่ง ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนไฟว์สตาร์ เขตมีนบุรี ในโครงการมอบทุนการศึกษาแก่สมาชิก ในครอบครัว และวิสาหกิจชุมชนบ้าน ฉัตรหลวง (ข้าวแตนเมืองมีน) ในโครงการ ปันความสุข แจกเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่สมาชิก

ครอบครัวอบอุ่น องค์กรมั่นคง ชีวิตมั่งคั่ง thaihealth

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวว่า จากรายงานของ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ (สศช.-สภาพัฒน์) พบว่า ดัชนีครอบครัวอบอุ่นลดลงจากร้อยละ 68.51 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 65.34 ในปี 2558 ต่อมาได้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 67.98 ในปี 2559 ซึ่ง สสส. มีเป้าหมายเพิ่มดัชนีครอบครัวอบอุ่นให้อยู่ในระดับดีขึ้นอย่างน้อยที่ร้อยละ 70 ภายในปี 2563 ด้วยตระหนักว่าหากองค์กรมีนโยบายที่เอื้อ ให้เกิดครอบครัวมีสุขแล้ว สังคมโดยรวม จะได้รับประโยชน์ร่วมกัน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม