กระตุ้นแยกขยะขายได้เงินใช้ลดปริมาณมูลฝอยรักษาสิ่งแวดล้อม

| |
อ่าน : 943

ที่มา : แนวหน้า

กระตุ้นแยกขยะขายได้เงินใช้ลดปริมาณมูลฝอยรักษาสิ่งแวดล้อม thaihealth

แฟ้มภาพ

กระตุ้นแยกขยะ ปฏิบัติตามหลัก 3R ลดปริมาณมูลฝอย รักษาสิ่งแวดล้อม

นายสมบูรณ์ หอมนาน ผู้อำนวยการเขตบางเขน กล่าวว่า ปัจจุบัน ปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นทุกวัน ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชนวิธีการง่ายๆ ในการลดปริมาณขยะให้น้อยลง ด้วยการเชิญชวนประชาชนเขตบางเขน ปฏิบัติตามหลัก 3R คือ 1.Reduce : ใช้น้อยหรือลดการใช้ คือใช้สินค้าและ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตามความจำเป็น ไม่ฟุ่มเฟือย ใช้สินค้าที่เป็นชนิดเติม ทำให้ปริมาณขยะมีน้อยลง 2.Reuse : ใช้ซ้ำใช้อย่างคุ้มค่า ใช้กระดาษ สองหน้าบำรุงรักษาให้มีอายุการใช้งานนาน และนำกลับมาใช้ 3.Recycle : รีไซเคิลหรือแปรรูป เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ และช่วยกันคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้ง ได้แก่ ขยะอินทรีย์ คือขยะที่เนาเสีย ขยะทั่วไป คือขยะพวกถุงพลาสติกใส่ขนม ถุงบรรจุผงซักฟอก ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย ได้แก่ หลอดไฟ ถ่ายไฟฉาย แบตเตอรี่ ภาชนะใส่สารกำจัดแมลง ถ้าแยกขยะดีๆ สิ่งเหล่านี้มีค่าเป็นเงินเป็นทองด้วย

เขตจึงขอเชิญชวนร่วมกันทำให้เขต สะอาดสดใส ประชาชนสุขใจ ใช้หลัก 3R เพื่อลดปริมาณขยะและแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อ ช่วยกันรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน ถนน แม่น้ำลำคลอง ที่สาธารณะ แหล่งท่องเที่ยว และรณรงค์เชิญชวนให้ทำอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าอยู่ สะอาด สวยงาม สิ่งแวดล้อมดี

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม