155 นายอำเภอ ชวนพักยก พักซด พักตับ เข้าพรรษาปีนี้

| |
อ่าน : 10,125

ที่มา : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

155 นายอำเภอ ชวนพักยก พักซด พักตับ เข้าพรรษาปีนี้ thaihealth

"แอลกอฮอล์" เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดผลกระทบตามมาในด้านต่างๆ ทั้งปัญหาหนี้สิน ทะเลาะวิวาท ปล้น จี้ ชิงทรัพย์ ลวนลามทางเพศ คดีอาชญากรรม การใช้ความรุนแรงต่างๆ

จากการศึกษาขององค์การอนามัยโลก พบว่าแอลกอฮอล์ก่อให้เกิดโรคต่างๆ กว่า 200 โรค และทำให้มีผู้เสียชีวิตปีละกว่า 3 ล้านคน ทั่วโลก

ย้อนกลับมามองความเสียหายในด้านมิติเศรษฐกิจทางสังคมประเทศชาติสูญเสียไม่ต่ำกว่าปีละ 350,000 ล้าน และ เป็นเหตุให้ประเทศไทยต้องสูญเสียทรัพยากรมนุษย์ไปถึงปีละ 26,000 คน

เมื่อกลายเป็นที่มาของความสูญเสียอย่างมหาศาลกว่าที่คาด ทำให้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามแผนยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ 10 ปี (พ.ศ.2554-2563) โดยตั้งเป้าการควบคุมและลดปริมาณ การบริโภคแอลกอฮอล์ของสังคมป้องกันนักดื่มหน้าใหม่และควบคุมความชุกของ ผู้บริโภคลดความเสี่ยงจากการบริโภค ทั้งมิติของปริมาณการบริโภค รูปแบบการบริโภค และพฤติกรรมหลังการบริโภคจำกัดและควบคุมความรุนแรงของปัญหาจากการบริโภค

ซึ่งการจะขับเคลื่อนงานที่มีผลกระทบในวงกว้างเช่นนี้ต้องเริ่มกระตุ้นจากระดับครอบครัวและชุมชน ด้วยเหตุนี้ ใกล้เทศกาลเข้าพรรษาปีนี้ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงร่วมกันจัดงานเชิดชูเกียรตินายอำเภอรณรงค์งดเหล้า ลดปัจจัยเสี่ยง ปี 2561 เพื่อส่งต่อประสบการณ์ และพลังแรงใจในการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ ก่อนเข้าสู่เทศกาลงดเหล้าเข้าพรรษาในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม

155 นายอำเภอ ชวนพักยก พักซด พักตับ เข้าพรรษาปีนี้ thaihealth

เภสัชกร สงกรานต์ ภาคโชคดี ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) กล่าวบนเวทีเสวนา "SDN TALK สร้างแรงบันดาลใจการทำงานงดเหล้า" ว่า จากการที่ประเทศไทยมีทุนทางวัฒนธรรมที่ดี จึงสามารถผลักดันให้เกิดกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษาที่จัดขึ้นมาต่อเนื่องเป็นเวลา 16 ปี และจากข้อมูลศูนย์วิจัยปัญหาสุรา ทำให้พบว่ามีประชาชนร่วมกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษากว่าร้อยละ 70-80 ในจำนวนนี้มีคนหัวใจเพชรที่งดเหล้าได้ ครบพรรษาตลอด 3 เดือน ประมาณร้อยละ 40

"จากกิจกรรมดังกล่าวเราสร้างแรงจูงใจด้วยการต่อยอดให้เป็นคนหัวใจหินที่สามารถเลิกเหล้าได้ครบ 3 ปี และ จากการจัดงานงดเหล้าเข้าพรรษาทำให้สามารถประหยัดค่าซื้อเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ได้ถึง 13,459 ล้านบาท"

ผู้อำนวยการ สคล.ยังระบุว่า จากการขับเคลื่อนงานเกือบ 20 ปี ที่ผ่านมา ทำให้พบจุดขับเคลื่อนที่สำคัญว่า หากในพื้นที่มีแกนนำที่จริงจังจะช่วยทำให้ประชาชนทำได้ตามเป้าหมาย

"เราจึงสร้างกิจกรรมที่ให้แกนนำอย่าง นายอำเภอ มาร่วมงดเหล้า เนื่องจากพื้นที่ไหนมีนายอำเภอที่ร่วมขับเคลื่อนอย่างจริงจังจะทำให้พื้นที่นั้นรณรงค์ได้ดีกว่าเดิมถึง 2 เท่า" เภสัชกรสงกรานต์กล่าวถึงแรงจูงใจของการเปิดตัวโครงการ 155 นายอำเภอ ชวนงดเหล้าเข้าพรรษา ปี 2561 นี้ขึ้นครั้งแรก

155 นายอำเภอ ชวนพักยก พักซด พักตับ เข้าพรรษาปีนี้ thaihealth

โดยงานนี้ยังมีแรงสนับสนุนจาก อดีตนายอำเภอนักรณรงค์ ปี 2557 อย่าง สมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ที่กล่าวว่า การที่ สสส. และ สคล. ร่วมกันเปิดพื้นที่ให้นายอำเภอเข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนงานงดเหล้า ถือเป็นงานที่ท้าทายศักยภาพของนายอำเภอ

"ดังคำกล่าวที่ว่า ฝูงโคที่มีราชสีห์นำ ย่อมยิ่งใหญ่เกรียงไกรกว่าฝูงราชสีห์ที่มีโคนำหน้า' ซึ่งที่ผ่านมาผมก็ได้ขับเคลื่อนงานงดเหล้ามาตั้งแต่เมื่อครั้นเป็นนายอำเภอ โดยขับเคลื่อนงานในวาระ 100 ปีอำเภอคำเขื่อนแก้ว ที่ดำเนินการตั้งแต่งานศพปลอดเหล้า งานบุญ กฐิน ผ้าป่า เข้าพรรษาปลอดเหล้า วิธีการนั้นเริ่มตั้งแต่ 1.นำเสนอในที่ประชุมจนออกมาเป็นมติ ลด ละ เลิก งดเหล้าเข้าพรรษา 2.เชิญชวนทุกหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมที่ทำเพื่อเอาชนะใจตนเอง 3.ส่วนราชการส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมและประกาศให้สาธารณชนรับรู้และให้กำลังใจเป็นระยะๆ 4.ตรวจสอบรับรองเมื่อออกพรรษา 5.ประกาศยกย่องชื่นชมในที่สาธารณะ และ 6.มอบประกาศนียบัตรเชิดชูเป็นแรงบันดาลใจเพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนในการทำงานด้านนี้ต่อไป"

155 นายอำเภอ ชวนพักยก พักซด พักตับ เข้าพรรษาปีนี้ thaihealth

ส่วนอดีตนักดื่มที่กลายเป็นอีกแนวร่วมในการทำงานรณรงค์งดเหล้าวันนี้ ปริญญา มอญเก่า (อาติน) ประธานเยาวชนงดเหล้าภาคตะวันตก จ.สมุทรสาคร เล่าย้อนให้ฟังว่า สมัยมัธยมปลายได้เจอเพื่อนกลุ่มใหม่และชวนกันไปดื่ม บวกกับมีรุ่นพี่ที่รู้จักเปิดร้านเหล้าตอนนั้นจึงได้ไปนั่งที่ร้านเขาทุกวันกระทั่งมีหลายๆ เหตุการณ์เกิดขึ้นในชีวิตจนทำให้ตกตะกอนทางความคิดว่าควรเริ่มต้นเป็นคนที่ดีกว่านี้ก่อนที่จะพลิกผันได้เป็นประธานเยาวชนงดเหล้าภาคตะวันตก จ.สมุทรสาคร ที่คอยชักจูงน้องๆ เยาวชนให้เดินห่างไกลอบายมุข

"มีอยู่วันหนึ่งเห็นพ่อกับแม่ทะเลาะกัน ซึ่งเรื่องที่เขากำลังแย้งกันมันก็คือ เรื่องเราทั้งนั้นพอได้นั่งคิดแล้วเราอยากกลับตัว อยากทำให้พ่อแม่ภูมิใจ อยากให้สังคมไว้ใจเรา คือตอนนั้นผมรู้สึกว่า ตัวเองไร้ค่า ไม่มีประโยชน์ จนพ่อบอกว่าถ้าอยากเป็นคนดีต้องเลิกเหล้าเลิกบุหรี่ ผมจึงสัญญากับเขา จนตอนนี้ 10 กว่าปีแล้วที่ผมเลิกเหล้าโดยที่ไม่แตะเลยพอเลิกได้แล้วภูมิใจมากเวลาที่มีคนชมพ่อกับแม่ เวลาจะคิดจะทำอะไรก็มีสติมากขึ้นผมทำได้นะ แม้จะอยู่ในสังคมกลุ่มเพื่อนเพราะทุกคนมีสิทธิ์เลือกคบคน มีสิทธิ์เลือกทำ การเลิกเหล้ามันอยู่ที่ใจหากตั้งใจอย่างแน่วแน่แล้วย่อมทำได้แน่นอนในฐานะที่เคยเป็นนักดื่มมาก่อนก็ต้องขอบคุณ สสส. สคล. รวมถึงทุกหน่วยงานที่เป็นผู้ใหญ่ใจดี ที่มองเห็นและให้โอกาสเด็กที่เป็นทรัพยากรมนุษย์ได้กลับสู่วิถีที่ควรจะเป็น" ปริญญา เล่า

เข้าพรรษาปีนี้ น่าจะเป็นหมุดหมายที่ดีที่นักดื่มทั้งหน้าเก่า หน้าใหม่ วัยใส หรือวัยเก๋า ที่จะพร้อมใจกันพักตับ เพราะนอกจากจะช่วยพักยก พักรบ พักคดี และพักหนี้แล้ว ยังเป็นการฟื้นฟูตับที่ถูกทำลายมาอย่างหนักจากการดื่มในช่วงที่ผ่านมา

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

ร้านค้าสีขาว  เฮง  โภชนาการ  นายแพทย์สาธารณสุข  คคส.  มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth สุขสาระ สมุนไพร บำรุงหัวใจ แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย สสม.  เดินทางท่องเที่ยว กลับบ้านปลอดภัย  ผลิตสื่อดิจิทัล  ประเทศรัสเซีย  จิตตก  ข้าวผัด  ไข้เลือดออก  การแพ้ยา  ชายแดน  รังสียูวี ความสะอาด  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth การประชุมนานาชาติด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 21 บทคัดย่อ IUHPE2013 abstract การประชุมเชิงปฏิบัติการ การลงทุนที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพ best investments for health  พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551  แข่งเรือปลอดเหล้า  เกรียงไกร วชิรธรรมพร  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม