ขบวนปั่น 6x4 รวมใจ ปั่น ปลุก ลุก สร้าง สู่ จ.กาญจนบุรี

| |
อ่าน : 1,580

ที่มา : MGR Online 

ภาพประกอบจาก MGR Online 

ขบวนปั่น 6x4 รวมใจ ปั่น ปลุก ลุก สร้าง สู่ จ.กาญจนบุรี thaihealth

สสจ.กาญจน์ เปิดกิจกรรมโครงการ 6 x 4 รวมใจ ปั่น ปลุก ลุก สร้าง กระแสรณรงค์โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชัน ปีที่ 3 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ และเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ ๑o

เมื่อวันที่ 8 ก.ค. เวลา 07.15น. ที่ลานกิจกรรม หน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์สุรวิทย์ ศักดานุภาพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการ 6 x 4 รวมใจ ปั่น ปลุก ลุก สร้างกระแสรณรงค์โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชัน ปีที่ 3 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ และเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ ๑o

โดยมี นายสุคนธ์ อินเกตุ สาธารณสุขอำเภอท่ามะกา ในนามประธานผู้จัดงาน และแกนนำเครือข่ายหมออนามัย เป็นผู้กล่าวรายงาน มี สมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย มูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย สมาคมวิชาชีพสาธารณสุข ชมรมอาสา สมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ชมรมนักปั่นจักรยานจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอท่าม่วง รพ.พหลพลพยุหเสนา พี่น้อง อสม. และประชาชนมากมาย ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ด้วยปัจจุบันเครือข่ายหมออนามัยซึ่งเป็นกลุ่มบุคลากรสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ ที่มีความเข้มแข็ง ที่ครอบคลุมพื้นที่ทุกตำบลทั่วประเทศ มีความเข้าใจในบริบทของแต่ละพื้นที่และมีบทบาทสำคัญอย่างสูงต่อการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ในฐานะผู้ประสานงานเครือข่ายพัฒนาความร่วมมือในการทำงานของหน่วยงานสาธารณสุขและองค์กรเครือข่ายในทุกระดับโดยมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งและสร้างกระบวนการทำงานดำเนินการแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชน

โดยเฉพาะในเรื่องของปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชนทั่วประเทศ ที่มีแนวโน้มที่จะทำให้ประชาชนนั้นสูญเสียปีสุขภาวะเพิ่มมากขึ้น จนทำให้เกิดปัญหาระดับชาติที่ต้องจัดสรรงบประมาณในการลงทุนด้านสุขภาพเพื่อดูแลแก้ไขปัญหาอย่างมากมาย นั่นคือภาระโรคที่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม ทั้งทางด้านพฤติกรรมส่วนบุคคล ปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาระบบบริการ

ในปี 2559 - 2560 เครือข่ายหมออนามัยได้ดำเนินโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชันในปีที่ 1 และ ปีที่ 2 โดยกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้รับการสนับสนุนการดำเนินโครงการก่อให้เกิดความร่วมมือและเกิดกระแสในการเลิกสูบบุหรี่เพิ่มมากขึ้น ผ่านยุทธศาสตร์กลไก “เครือข่ายหมออนามัย และ อสม.” ซึ่งมีกระจายอยู่ทุกตำบลและหมู่บ้านทั่วประเทศ เน้น “ลงมือทำสร้างพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง” ควบคู่ไปกับ “รณรงค์สร้างกระแสใหญ่เป็นระยะ” ซึ่งโครงการนี้สามารถทำให้คนไทยสมัครใจเลิกบุหรี่ได้จำนวน 1,200,000 คน จากข้อมูลใน เว็บไซด์ Quit for king ปี 1 และ 2 และข้อมูล 43 แฟ้ม และเลิกบุหรี่นานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปมีจำนวนประมาณ 116,000 คน ทั่วประเทศ และในครั้งนี้ สมาคมหมออนามัยร่วมกับเครือข่ายหมออนามัย จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น โดยการสนับสนุนของกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดำเนินการผลักดันการขับเคลื่อน ให้หน่วยงาน องค์กร เครือข่าย ทั่วประเทศดำเนินงานสู่เป้าหมายตามโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน ในปีที่ 3

โดยได้กำหนดให้มีการการปั่นจักรยานสร้างกระแสรณรงค์ ภายใต้โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชัน ทั่วทุกภาคของประเทศไทย จำนวน 8 สายปั่น และในวันนี้ เป็นการเปิดกิจกรรมของภาคตะวันตก เริ่มการปั่นในวันที่ 8 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลาขุนแผน ลานจัดกิจกรรมหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมือง อำเภอเมืองกาญจนบุรี แห่งนี้โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานและผู้ร่วมกิจกรรมรณรงค์ในครั้งนี้ จำนวน 500 คน

เพื่อออกรณรงค์ปั่นออกจาก ณ จุดนี้ อำเภอเมืองกาญจนบุรี เพื่อปั่นไปส่งมอบธงต่อให้กับอำเภอท่าม่วง อำเภอท่ามะกา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี รวมระยะทาง 129 กิโลเมตร เพื่อไปร่วมสมทบกับชมรมนักปั่นจักรยานทั่วประเทศ ตลอดเส้นทาง จนถึงกระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 นี้

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม