กำหนดการ กิจกรรม 6 X 4 ปั่น ปลุก ลุก สร้าง 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน ปีที่ 3

โดย
| |
อ่าน : 281
กำหนดการ
กิจกรรม 6 X 4 ปั่น ปลุก ลุก สร้าง 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน ปีที่ 3
วันอังคารที่  10 กรกฎาคม 2561
ณ กระทรวงสาธารณสุข
 
05.00 - 05.30 น.     - ทีมนักปั่นจักรยาน 8 สายรับประทานอาหารเช้า ณ สนามกีฬา กระทรวงสาธารณสุข
06.30 น.                 - นักปั่นร่วมแปลอักษร เป็นเลข ๙ ที่บริเวณสนามกีฬากระทรวงสาธารณสุข
- ทีมนักปั่นสมทบจาก นนทบุรี ปทุมธานี และผู้เข้าร่วมงานลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม  
- ทีมปั่นจักรยานปั่นจักรยานมารวมตัวตั้งขบวนที่หน้าเสาธง จัดรูปขบวน 8 สายปั่น
ตามป้ายตำแหน่งสายปั่นบริเวณงาน
- พิธีกรประชาสัมพันธ์โครงการ  ซักซ้อม กำหนดการ และพิธีการ 
06.45 น.                - ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขและส่วนภูมิภาค พร้อมที่บริเวณงาน
รองปลัด อธิบดี ผู้ตรวจราชการ นายแพทย์ สสจ. สสอ. ข้าราชการ ฯลฯ
07.00 น.                ประธานในพิธีมาถึงบริเวณงาน (เสาธง ตึก สป.)
- พิธีกร กล่าวต้อนรับ ท่านประธานในพิธี
- ชมการแสดง ฉายวีดีทัศน์+ ผู้พิการ highlight ร่วมปั่น
- ดร.นพ.บัณฑิต  ศรไพศาล กล่าวต้อนรับและ กล่าวถึงโครงการ 3 ล้าน 3 ปี 
07.30 น.                 พิธีเทิดพระเกียรติ
- ประธานในพิธี ถวายความเคารพ พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
- ประธานเปิดกรวยถวายราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์
- ประธานถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ 
- ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี โดยพร้อมเพรียงกัน 
(หันหน้าไปทางพระบรมฉายาลักษณ์)
07.45 - 08.00 น.     พิธีเปิดกิจกรรม โครงการ 3ล้าน3ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชันปีที่  3
- นายมงคล เงินแจ้ง นายกสมาคมหมออนามัยแห่งประเทศไทย และผู้นำ 4 องค์กร กล่าวรายงานต่อท่านประธาน 
- ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ ปิยะสกล  สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานในพิธี กล่าวเปิดโครงการ พร้อมให้โอวาท หรือ
นพ.เจษฎา  โชคดำรงสุข  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
- ตัวแทนนักปั่นทั้ง 8 เส้นทาง ส่งมอบรายชื่อ ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ ให้ท่านประธาน
- นักปั่นกิตติมศักดิ์ นายกิตติคุณ  สุขเกษม 32/5 จ.สิงห์บุรี และ คุณหมู-คุณวรรณ
- ประธานในพิธี มอบใบเหรียญเชิดชูเกียรติแก่นักปั่นหลัก /มอบใบประกาศ สาย 1-8 ถ่ายภาพร่วมกัน
- ประธานในพิธี นำกล่าวคำประกาศเจตนารมณ์ ปลุกใจการเลิกบุหรี่ และ สิ่งเสพติด
- ถ่ายภาพหมู่ผู้บริหาร พร้อมผู้เข้าร่วมกิจกรรม เรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติ ได้แก่ 
ชุดที่ 1 Core team 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชัน 
- ชุดที่ 2 สสอ. 878 
- ชุดที่ 3 ภาพรวมใหญ่  
- Core team ปั่น 6x4 ปั่น ปลุก ลุก สร้าง   
- ทีมปั่นสาย สายอีสาน 3 สาย
- ทีมปั่นสาย สายเหนือ
- ทีมปั่นสาย สายใต้ 2 สาย
- ทีมปั่นสาย ตะวันออกและตะวันตก
08.00 - 08.30 น.     - ประธานแถลงข่าว
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • แนวทางสนับสนุนทุน โครงการปิดเทอมสร้างสรรค์ และกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพสำหรับเด็กและเยาวชน -
  • โครงการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสื่อสารสุขภาวะ -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม