กำหนดการงานแถลงข่าว “จากวิชาชีวิต...สู่การแนะแนวเชิงรุก เพื่อเพิ่มทุนชีวิตนักเรียน”

โดย
| |
อ่าน : 311
กำหนดการงานแถลงข่าว
“จากวิชาชีวิต...สู่การแนะแนวเชิงรุก เพื่อเพิ่มทุนชีวิตนักเรียน”
วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
ณ ห้องชนกนันท์ ชั้น 2 โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพฯ
 
12.30 - 13.00 น.     ลงทะเบียนรับของที่ระลึก และรับชมนิทรรศการ
13.00 - 13.30 น.     พิธีเปิด และปาฐกถาพิเศษ
ฯพณฯ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี*
13.30 - 13.50 น.     ชมคลิป สื่อสารกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
“จากก้าวแรก...สู่การขับเคลื่อนวิชาชีวิต เพื่อเพิ่มทุนชีวิตนักเรียน”
13.50 - 14.10 น.     การแสดงชุด “เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”
โดย นักเรียนชั้น ม.2/1 โรงเรียนวัดคู้บอน วัฒนานันท์อุทิศ
14.10 - 15.00 น.     เสวนาสาธารณะ ในหัวข้อ 
“จากวิชาชีวิต..สู่การแนะแนวเชิงรุกเพื่อเพิ่มทุนชีวิตนักเรียน: โอกาสและความท้าทาย”
1. นางทิชา ณ นคร ผู้อำนวยการบ้านกาญจนาภิเษกฯ
2. ดร.นพ.บัณฑิต ศรไพศาล รองผู้จัดการ สสส.
3. นายทศทัศน์ บุญตา ครูประจำชั้นห้อง 2/1 โรงเรียนวัดคู้บอนฯ
4. นายอรุณฉัตร คุรุวาณิชย์ นักวิจัย/ผู้จัดการโครงการชนะใจ
ดำเนินการเสวนาโดย นางสาวจิตราภรณ์ วนัสพงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็ก
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • แนวทางสนับสนุนทุน โครงการปิดเทอมสร้างสรรค์ และกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพสำหรับเด็กและเยาวชน -
  • โครงการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสื่อสารสุขภาวะ -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม