เปิดศูนย์ประสานงานจิตอาสา ลดความเหลื่อมล้ำสังคม

| |
อ่าน : 1,596

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

เปิดศูนย์ประสานงานจิตอาสา ลดความเหลื่อมล้ำสังคม thaihealth

แฟ้มภาพ

พมจ.แม่ฮ่องสอน เปิดศูนย์ประสานงานจิตอาสา อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ลดความเหลื่อมล้ำและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดศูนย์ประสานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) อำเภอเมือง ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน มีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ร่วมพิธี

นางสายใจ กันทใจ ประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อำเภอเมือง กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ซึ่งเป็นบุคคลที่มีจิตอาสา เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานด้านสังคม ภายใต้การดูแลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อช่วยเหลือดูแลกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาอย่างเหมาะสม สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

ทั้งนี้ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อำเภอ (ศปง.อพม.อำเภอ) เป็นศูนย์กลางการประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนางานพื้นที่ เป็นศูนย์กลางช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนให้ได้รับการดูแล อีกทั้ง เป็นศูนย์ประสานงานความร่วมมือของเครือข่ายและภาคประชาสังคมระดับพื้นที่ ในลักษณะงานอำนวยการ ประสานส่งต่อ เพื่อขอรับการช่วยเหลือ ดำเนินงานโดยคณะกรรมการส่งเสริมงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระดับจังหวัด (กอพม.จังหวัด) และคณะอนุกรรมการส่งเสริมงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระดับอำเภอ (กอพม.อำเภอ) โดยศูนย์ประสานงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จะเปิดบริการทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ โดยมีอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ของแต่ละตำบล หมุนเวียนเปลี่ยนมาให้บริการ

ด้าน ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า จิตอาสา หรือจิตสำนึกสาธารณะ เป็นการตระหนักรู้ตัว หรือเป็นจิตส่วนตัว รู้ว่าทำอะไร อยู่ที่ไหน เพื่ออะไร เป็นอย่างไร ขณะที่ตื่นอยู่นั่นเอง เป็นจิตที่ไม่นิ่งดูดายต่อสังคม หรือความทุกข์ยากของผู้คนและปรารถนาเข้าไปช่วย ไม่ใช่ด้วยการให้ทาน ให้เงิน แต่ด้วยการสละเวลา แรง และสมอง เข้าไปช่วยด้วยจิตที่เป็นสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น ผลตอบแทนของอาสาสมัคร คือได้รับความสุข ความภาคภูมิใจที่ได้ปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ การสร้างจิตสำนึกเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นและส่วนรวม จึงเป็นสิ่งที่สังคมไทยต้องการอย่างยิ่ง ทุกคนที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่อยู่ในสังคม ต้องให้ความรับผิดชอบร่วมกัน เกื้อหนุนกัน เพื่อให้สังคมไทยเข้มแข็งขึ้น

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายโครงการ ประจำปี 2564 -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม