ถอดบทเรียน อสม.พัฒนาให้คนเลิกบุหรี่ ครั้งที่ 1

| |
อ่าน : 934

ที่มา : แฟนเพจมูลนิธิรณรงค์ เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ASH THAILAND

ภาพประกอบจากแฟนเพจมูลนิธิรณรงค์ เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ASH THAILAND

ถอดบทเรียน อสม.พัฒนาให้คนเลิกบุหรี่ ครั้งที่ 1 thaihealth

กิจกรรมถอดบทเรียน ครั้งที่ 1 อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมกับหน่วยงานบุคลากรพยาบาลและบุคลากรสาธารณสุข จากโรงพยาบาลคอนสวรรค์ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่เกี่ยวข้อง อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ร่วมจัดกิจกรรมถอดบทเรียน ครั้งที่ 1 ขึ้น ในโครงการพัฒนาและสนับสนุนให้ อสม. มีสมรรถนะในการช่วยคนให้เลิกสูบบุหรี่ เพื่อทบทวนการดำเนินโครงการ ฯ ประเมินผลและพัฒนาการดำเนินงานในพื้นที่ นำโดยนางสาวรษา รวิสานนท์ ผู้ประสานงานหลักอำเภอคอนสวรรค์ และนางสาวนิรดา แสนรัตน์ นักวิชาการอิสระ ดำเนินรายการถอดบทเรียน ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์สถานที่ห้องประชุมจัดกิจกรรม

ผลจากการดำเนินงานในกระบวนการกลุ่มถอดบทเรียน พบว่า อสม. ในพื้นที่ได้สะท้อนการดำเนินงานในเรื่องของการช่วยให้คนเลิกสูบบุหรี่ ประเด็นในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ป้ายบ้านนี้ปลอดบุหรี่ ที่ช่วยให้คนในชุมชนรับรู้และมีส่วนร่วม มีผลให้คนที่มาเยือนปฏิบัติตาม อุปสรรคปัญหาจากทัศนคติของผู้สูงอายุที่สูบบุหรี่ไม่ให้ความร่วมมือ อาจจะมีคำพูดที่กระทบจิตใจ อสม. ทำให้การแนะนำจาก อสม. ค่อนข้างยาก จึงต้องคอยให้หมอ รพ.สต.เข้าไปช่วยพูดแนะนำ และในช่วงบ่ายเป็นการถอดบทเรียนการดำเนินงานของ เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ผู้นำชุมชน แกนนำ อสม. และบุคคลต้นแบบเลิกสูบบุหรี่ได้ ถึงการเป็นพื้นที่ต้นแบบและพัฒนาขยายเครือข่ายพื้นที่การดำเนินงานโดยมีแนวคิดการพัฒนาในเรื่องการเป็นชุมชนพี่เลี้ยงให้กับชุมชนอื่นที่สนใจ โดยผ่านการประสานงานระหว่างผู้นำชุมชนด้วยกัน พร้อมทั้งอยากให้เกิดโซนพื้นที่สุขภาพดี เช่น ถนนสุขภาพดี : ปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ ในชุมชน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม