พัฒนาศาสนสถานเป็นศูนย์เรียนรู้ระบบสุขภาพ

| |
อ่าน : 1,520

ที่มา : มติชนออนไลน์

พัฒนาศาสนสถานเป็นศูนย์เรียนรู้ระบบสุขภาพ thaihealth

แฟ้มภาพ

อบจ.สงขลา จับมือ สสจ.พัฒนาศาสนสถานส่งเสริมสุขภาพ “สงขลาสะอาด คัดแยกขยะต้นทาง ลดโรคร้าย คลายโลกร้อน” ในโอกาสคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี

นางสุนันท์ ศรีวิรัตน์ รองนายแพทย์สาธารณสุข (สสจ.) สงขลา เปิดเผยว่า ศาสนสถานเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชน กระทรวงสาธารณสุขได้นำประเด็นด้านสุขภาพสู่ศาสนสถานส่งเสริมสุขภาพและ ขยายผลให้เป็นศูนย์เรียนรู้ระบบสุขภาพตามวิถีชุมชน เพื่อให้เกิดเครือข่ายพัฒนาศาสนสถาน นำสิ่งดีๆที่ได้จากการพัฒนาศาสนสถานไปใช้ในชุมชน บ้านเมืองสะอาด จะลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทำให้ไม่เกิดโรคไข้เลือดออก ที่เป็นโรคระบาดสำคัญของ จ.สงขลา

นางสุนันท์ กล่าวว่า เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัด และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้จัดทำยุทธศาสตร์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาด้านสุขภาพ ที่สอดคล้องกับวิถีชุมชนโดยใช้ศาสนสถานเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสุขภาพของชุมชนและพัฒนาศาสนสถานให้เป็นศาสนสถานส่งเสริมสุขภาพ พัฒนาศาสนสถานให้เป็นศูนย์เรียนรู้ระบบสุขภาพตามวิถีชุมชน

“เน้นกิจกรรมหลัก ได้แก่ พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมของศาสนสถานให้สะอาด สวยงาม ถูกสุขลักษณะ ส่งเสริมสุขภาพของพระ ผู้นำศาสนาและผู้มาใช้ศาสนสถานและส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาศาสนสถานและขยายผลกิจกรรมด้านสุขภาพในศาสนสถานสู่ชุมชน”นางสุนันท์กล่าว

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม