สธ. เร่งป้องกันปัญหาแม่วัยใส

| |
อ่าน : 706

ที่มา :  สยามรัฐ

สธ. เร่งป้องกันปัญหาแม่วัยใส  thaihealth

แฟ้มภาพ

กระทรวงสาธารณสุข ผนึกกำลังเร่งป้องกันปัญหาแม่วัยใส  จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4 ภาค

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกลสกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข กล่าวว่า รัฐบาลกำหนดให้การแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็นวาระแห่งชาติ ได้ให้ ก.สาธารณสุข บูรณาการทำงานร่วมกับ 4 กระทรวงคือ ก.ศึกษาฯ ก.แรงงาน ก.พัฒนาสังคมฯก.มหาดไทย ขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  ซึ่งปี 59 พบวัยรุ่นไทยอายุต่ำกว่า 20 ปีมีจำนวนการคลอดบุตรประมาณ 94,000 คน 

นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมฯได้ส่งเสริมบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ภายใต้ 6 กระบวนการ ขณะนี้มี อปท.เข้าร่วม1,480 แห่งและได้จัดทำแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาตาม พ.ร.บ.ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4 ภาค เพื่อเปิดโอกาสให้ อปท.ได้รู้จักและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานร่วมกัน สรรหาและคัดเลือกแหล่งเรียนรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม