ปี 62 อัพเกรดบริการโรงพยาบาลสังกัดกทม.

| |
อ่าน : 1,729

ที่มา :  เว็บไซต์เดลินิวส์

ปี 62 อัพเกรดบริการโรงพยาบาลสังกัดกทม. thaihealth

แฟ้มภาพ

ปี 62 เข้าโรงพยาบาล กทม.มีทางเลือก อัพเกรดบริการเทียบชั้นเอกชน

นพ.พิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า จากการให้บริการด้านการแพทย์ในโรงพยาบาลสังกัดกทม.ซึ่งในปัจจุบันกทม.มีโรงพยาบาลในสังกัดจำนวน9 แห่งโดยมีจำนวนเตียงผู้ป่วยที่ให้บริการรวมทั้งสิ้น 1,845 เตียงโดยจะมีผู้ป่วยเข้ารักษาพยาบาลปีละประมาณ 3.8 ล้านคนและจำนวนผู้ใช้บริการมีแนวโน้มมากยิ่งขึ้นทำให้ในแต่ละปีกทม.ต้องจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในรายจ่ายต่างๆนับพันล้านบาท ดังนั้น กทม.จึงมีแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลในสังกัดให้เกิดทางเลือกในการรักษาพยาบาลแบบมีค่าใช้จ่าย เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่โรงพยาบาลมากยิ่งขึ้น ซึ่งกทม.จะพัฒนาในรูปแบบโรงพยาบาลระบบพิเศษซึ่งจะมีการคิดค่าบริการทางการแพทย์สูงกว่าค่าบริการรูปแบบ ตามสิทธิปกติ สำหรับประชาบนที่มีความต้องการแต่ในระบบบริการดังกล่าวจะมีการพัฒนาการบริการที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯให้ดีมากยิ่งขึ้นซึ่งคนไข้สามารถเลือกรับบริการรูปแบบมาตรฐานหรือรูปแบบพิเศษได้

นพ.พิชญา กล่าวต่อว่า ค่าบริการในรูปแบบพิเศษ อาจมีค่าบริการทางการแพทย์สูงกว่าปกติ แต่ก็ยังถือว่าต่ำกว่าค่าบริการในโรงพยาบาลเอกชน หรือโรงพยาบาลรูปแบบพิเศษอื่น ๆ ซึ่งกทม. จะพัฒนานำร่องในโรงพยาบาลที่มีความพร้อมคือโรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลกลาง และโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โดยปรับปรุงพื้นที่โรงพยาบาลเป็นสัดส่วนให้บริการแบบพิเศษโดยเฉพาะ โดยขณะนี้ กทม.ได้ทำการปรับปรุงข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เพื่อดำเนินการบริหารจัดการโรงพยาบาลแบบ2ระบบ และแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายข้อบัญญัติของกรุงเทพมหานครเรื่องค่าบริการทางการแพทย์ เพื่อให้สามารถเรียกเก็บจากประชาชนได้ในอัตราที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังได้แก้ไขระเบียบ ให้สามารถจ่ายค่าตอบแทนให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานใน สถานพยาบาลบริการสุขภาพรูปแบบพิเศษ ซึ่งเป็นการทำงานนอกเวลาราชการ ดังนั้นค่าตอบแทนก็จะต้องเหมาะสมจากปกติ โดยจะเสนอต่อสภากทม.หากผ่านการพิจารณาจะสามารถเปิดบริการประชาชนได้ ในปี 2562 นี้

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผล กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา - ชีวิตดีเริ่มที่เรา
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม