เขียนบทความวิชาการในมิติเพศภาวะและความเป็นธรรมทางสังคม

| |
อ่าน : 2,929

ที่มา : เว็บไซต์แผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ

ภาพประกอบจากเว็บไซต์แผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ

เขียนบทความวิชาการในมิติเพศภาวะและความเป็นธรรมทางสังคม thaihealth

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเขียนบทความวิชาการในมิติเพศภาวะและความเป็นธรรมทางสังคม

เมื่อวันที่ 19-24 มิถุนายน 2561 แผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ ภายใต้สมาคมเพศวิถีศึกษา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเขียนบทความวิชาการในประเด็น การบูรณาการมิติเพศภาวะและความเป็นธรรมทางสังคม ในงานการปรึกษาด้านสังคมสงเคราะห์และจิตวิทยาวิเคราะห์ ที่ประสานสุขรีสอร์ท อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

การจัดการประชุมในครั้งนี้มีอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาสังคมสงเคราะห์และจิตวิทยาวิเคราะห์ จำนวน 9 คน เข้าร่วมกระบวนการ ตลอดการจัดกิจกรรมทางแผนงานฯ และอาจารย์จะช่วยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยให้อาจารย์นำเสนอหัวข้อ เค้าโครง และแผนการเขียนบทความ รวมทั้งมีการสรุปความก้าวหน้าการเขียนประจำวัน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหา ก่อนที่ในวันสุดท้ายจะสรุปผลการเขียนบทความ และช่วยกันวางแผนการดำเนินการขั้นต่อไป (กำหนดส่งบทความและการเผยแพร่บทความ)

และนี่คือภาพจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นตลอดช่วงเวลาการจัดการประชุม ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม