เขียนบทความวิชาการในมิติเพศภาวะและความเป็นธรรมทางสังคม

| |
อ่าน : 2,297

ที่มา : เว็บไซต์แผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ

ภาพประกอบจากเว็บไซต์แผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ

เขียนบทความวิชาการในมิติเพศภาวะและความเป็นธรรมทางสังคม thaihealth

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเขียนบทความวิชาการในมิติเพศภาวะและความเป็นธรรมทางสังคม

เมื่อวันที่ 19-24 มิถุนายน 2561 แผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ ภายใต้สมาคมเพศวิถีศึกษา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเขียนบทความวิชาการในประเด็น การบูรณาการมิติเพศภาวะและความเป็นธรรมทางสังคม ในงานการปรึกษาด้านสังคมสงเคราะห์และจิตวิทยาวิเคราะห์ ที่ประสานสุขรีสอร์ท อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

การจัดการประชุมในครั้งนี้มีอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาสังคมสงเคราะห์และจิตวิทยาวิเคราะห์ จำนวน 9 คน เข้าร่วมกระบวนการ ตลอดการจัดกิจกรรมทางแผนงานฯ และอาจารย์จะช่วยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยให้อาจารย์นำเสนอหัวข้อ เค้าโครง และแผนการเขียนบทความ รวมทั้งมีการสรุปความก้าวหน้าการเขียนประจำวัน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหา ก่อนที่ในวันสุดท้ายจะสรุปผลการเขียนบทความ และช่วยกันวางแผนการดำเนินการขั้นต่อไป (กำหนดส่งบทความและการเผยแพร่บทความ)

และนี่คือภาพจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นตลอดช่วงเวลาการจัดการประชุม ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม