เขียนบทความวิชาการในมิติเพศภาวะและความเป็นธรรมทางสังคม

| |
อ่าน : 1,886

ที่มา : เว็บไซต์แผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ

ภาพประกอบจากเว็บไซต์แผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ

เขียนบทความวิชาการในมิติเพศภาวะและความเป็นธรรมทางสังคม thaihealth

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเขียนบทความวิชาการในมิติเพศภาวะและความเป็นธรรมทางสังคม

เมื่อวันที่ 19-24 มิถุนายน 2561 แผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ ภายใต้สมาคมเพศวิถีศึกษา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเขียนบทความวิชาการในประเด็น การบูรณาการมิติเพศภาวะและความเป็นธรรมทางสังคม ในงานการปรึกษาด้านสังคมสงเคราะห์และจิตวิทยาวิเคราะห์ ที่ประสานสุขรีสอร์ท อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

การจัดการประชุมในครั้งนี้มีอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาสังคมสงเคราะห์และจิตวิทยาวิเคราะห์ จำนวน 9 คน เข้าร่วมกระบวนการ ตลอดการจัดกิจกรรมทางแผนงานฯ และอาจารย์จะช่วยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยให้อาจารย์นำเสนอหัวข้อ เค้าโครง และแผนการเขียนบทความ รวมทั้งมีการสรุปความก้าวหน้าการเขียนประจำวัน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหา ก่อนที่ในวันสุดท้ายจะสรุปผลการเขียนบทความ และช่วยกันวางแผนการดำเนินการขั้นต่อไป (กำหนดส่งบทความและการเผยแพร่บทความ)

และนี่คือภาพจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นตลอดช่วงเวลาการจัดการประชุม ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม