จัดหน่วยเติมสุข ชวนชาวบ้าน/พระ รับบริการ

| |
อ่าน : 313

ที่มา :  แนวหน้า

จัดหน่วยเติมสุข ชวนชาวบ้าน/พระ รับบริการ thaihealth

แฟ้มภาพ

หน่วยบริการเคลื่อนที่ "กทม. เติมสุข สู่ชุมชน" ครั้งที่ 10 ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนเพื่อชุมชนอยู่ดีมีสุข วันที่ 14 ก.ค. 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวภายหลังประชุมเตรียมความพร้อมการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ในกิจกรรม "กทม. เติมสุข สู่ชุมชน" ครั้งที่ 10 ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนเพื่อชุมชนอยู่ดีมีสุข โดยมี นางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักอนามัย สำนักงานเขตกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุม ว่า กรุงเทพมหานคร กำหนดจัดโครงการดังกล่าวขึ้นในพื้นที่กลุ่ม เขตกรุงเทพเหนือ วันที่ 14 ก.ค. 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ในงานมีการออกบูธจากหน่วยแพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่ การให้บริการทะเบียนราษฎร์ การฝึกอบรมอาชีพ และการทดสอบสมรรถภาพทางกาย รวมทั้งมูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ให้การสนับสนุนแว่นสายตายาวสำหรับผู้สูงอายุ จำนวน 400 อัน มูลนิธินายช่างไทยใจอาสา วิศวกรอาสา สถาปนิกอาสา และนายช่างอาสา ออกบูธให้ความรู้ ชี้แนะ การตรวจสอบบ้าน เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าภายในบ้านและป้องกันอัคคีภัย รวมทั้งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ร่วมออกบูธ ให้บริการตรวจสอบสิทธิให้แก่ประชาชนด้วย

ทั้งนี้ รองผู้ว่าฯกทม.กำชับให้ทุกเขตเร่งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ทั่วถึงทุกชุมชน รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้พระสงฆ์ตามวัดต่างๆ ในพื้นที่เข้ารับบริการด้านสุขภาพกับกรุงเทพมหานครให้มากขึ้น

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม