จัดหน่วยเติมสุข ชวนชาวบ้าน/พระ รับบริการ

| |
อ่าน : 356

ที่มา :  แนวหน้า

จัดหน่วยเติมสุข ชวนชาวบ้าน/พระ รับบริการ thaihealth

แฟ้มภาพ

หน่วยบริการเคลื่อนที่ "กทม. เติมสุข สู่ชุมชน" ครั้งที่ 10 ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนเพื่อชุมชนอยู่ดีมีสุข วันที่ 14 ก.ค. 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวภายหลังประชุมเตรียมความพร้อมการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ในกิจกรรม "กทม. เติมสุข สู่ชุมชน" ครั้งที่ 10 ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนเพื่อชุมชนอยู่ดีมีสุข โดยมี นางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักอนามัย สำนักงานเขตกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุม ว่า กรุงเทพมหานคร กำหนดจัดโครงการดังกล่าวขึ้นในพื้นที่กลุ่ม เขตกรุงเทพเหนือ วันที่ 14 ก.ค. 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ในงานมีการออกบูธจากหน่วยแพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่ การให้บริการทะเบียนราษฎร์ การฝึกอบรมอาชีพ และการทดสอบสมรรถภาพทางกาย รวมทั้งมูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ให้การสนับสนุนแว่นสายตายาวสำหรับผู้สูงอายุ จำนวน 400 อัน มูลนิธินายช่างไทยใจอาสา วิศวกรอาสา สถาปนิกอาสา และนายช่างอาสา ออกบูธให้ความรู้ ชี้แนะ การตรวจสอบบ้าน เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าภายในบ้านและป้องกันอัคคีภัย รวมทั้งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ร่วมออกบูธ ให้บริการตรวจสอบสิทธิให้แก่ประชาชนด้วย

ทั้งนี้ รองผู้ว่าฯกทม.กำชับให้ทุกเขตเร่งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ทั่วถึงทุกชุมชน รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้พระสงฆ์ตามวัดต่างๆ ในพื้นที่เข้ารับบริการด้านสุขภาพกับกรุงเทพมหานครให้มากขึ้น

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม