รพ.สต.ออกหน่วยคัดกรองมะเร็ง

| |
อ่าน : 420

ที่มา :  เดลินิวส์

รพ.สต.ออกหน่วยคัดกรองมะเร็ง thaihealth

แฟ้มภาพ

รพ.สต.ออกหน่วยคัดกรองมะเร็ง ค้นหาผู้ป่วย-เข้าถึงบริการของรัฐ

นายวิชัย ปักกาเวสูง พร้อมด้วย นางเจติยา อ่อนหวาน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ครบุรีใต้ซับก้านเหลือง นำเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำชุมชน ลงพื้นที่บ้านครบุรี ต.ครบุรีใต้ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา เพื่อออกหน่วยให้บริการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านม ให้กับประชากรหญิงของหมู่บ้านที่มีอายุระหว่าง 30-60 ปี ซึ่งเป็นช่วงที่มีโอกาสป่วยเป็นโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมได้ ซึ่งเป็นการออกตรวจค้นหาผู้ป่วยเป็นประจำทุกปี

ทั้งนี้ เพื่อค้นหาคัดกรองผู้ป่วยตั้งแต่ในระยะเริ่มแรก ให้สามารถรักษาโรคได้อย่างทันท่วงที ซึ่งหากมีการพบผู้ป่วยแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะทำการส่งต่อผู้ป่วยไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลของรัฐโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เพื่อให้ประชากรของประเทศมีสุขภาพชีวิตที่ดีในทุกชุมชน

นางเจติยา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.ครบุรีใต้ซับก้านเหลือง กล่าวว่า ในการให้บริการตรวจรักษาโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมในพื้นที่ตำบลครบุรีใต้ ที่อยู่ในพื้นที่ให้บริการนั้น ต้องแบ่งออกให้บริการประชาชนออกเป็น 3 โซน เพราะมีพื้นที่ห่างไกล และมีประชากรจำนวนมาก หากให้บริการที่ รพ.สต.เพียงจุดเดียว ประชาชนจะมารับบริการน้อยเพราะไม่สะดวกในการเดินทาง อีกทั้งยังมีภารกิจประจำวันของแต่ละคนโดยเฉพาะการทำไร่ทำนา ดังนั้น จึงต้องมีการออกหน่วยให้บริการลงถึงพื้นที่ เพื่อให้การบริการเข้าถึงประชาชนมากขึ้น เพราะแต่ละปีจะมีการตรวจพบผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมเฉลี่ยประมาณ 1-2 ราย แม้จะมีบางปีที่ตรวจไม่พบ แต่ก็จำเป็นที่จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนสามารถรับการรักษาได้อย่างทันท่วงที

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม