เพิ่มความเข้มข้นดูแลเด็กพิเศษ

| |
อ่าน : 458

ที่มา : เว็บไซต์เดลินิวส์

เพิ่มความเข้มข้นดูแลเด็กพิเศษ thaihealth

สพฐ.เดินหน้าลดความเหลื่อมล้ำ ย้ำเพิ่มความเข้มข้นดูแลเด็กพิเศษ “บุญรักษ์”ให้นโยบายผู้บริหารลงพื้นที่ต้องแวะเยี่ยมเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษด้วย

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ .) เปิดเผยว่า เรื่องการลดความเหลื่อมล้ำด้านต่างๆ ในสังคมเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล และกระทรวงศึกษาธิการ ไม่ว่าจะเป็นความเหลื่อมล้ำด้านเศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ สำหรับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ซึ่งดูแลด้านการจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนได้รับนโยบายมาปฏิบัติโดยให้ความสำคัญกับเด็กทุกคน และที่จะเน้นย้ำเป็นพิเศษ คือ กลุ่มเด็กที่ไม่มีความพร้อมด้านร่างกาย หรือเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ เด็กด้อยโอกาส โดยปีนี้จะเน้นการดูแลให้เข้มข้นขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะเรื่องการรังแกกันของเด็กและการติดตามเยี่ยมนักเรียนถึงบ้าน

“ปีนี้ผมมอบนโยบายให้ผู้บริหาร สพฐ.และคณะติดตามงานที่ลงพื้นที่ว่า เมื่อลงพื้นที่จังหวัดใดก็ให้ผนวกภารกิจในการเยี่ยมศูนย์การศึกษาพิเศษ โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ โรงเรียนการศึกษาพิเศษ เป็นต้น รวมถึงเยี่ยมเด็กที่ได้รับการดูแลพิเศษทั้งที่โรงพยาบาลหรือที่บ้านเป็นรายบุคคลด้วย เพราะตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 สพฐ.จะขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมมากขึ้น”เลขาธิการ กพฐ.กล่าวและว่า สพฐ.ยืนยันว่าให้ความสำคัญกับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษจะไม่ทิ้งให้เดินข้างหลังตามลำพัง

ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) สพฐ. กล่าวว่า ดร.บุญรักษ์ ได้มอบนโยบายและแนวทางในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ว่า นับจากนี้ สพฐ.เน้นย้ำเรื่องการดูแลเด็กกลุ่มนี้อย่างเข้มข้นและจริงจังยิ่งขึ้น เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และให้เด็กกลุ่มนี้อยู่ได้อย่างมีความสุข สามารถช่วยเหลือดูแลตัวเองได้ พร้อมทั้งมอบนโยบายให้ผู้บริหารออกเยี่ยมเด็กถึงบ้านหรือโรงพยาบาล เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้เด็กและครอบครัวด้วย

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม