สร้างพฤติกรรมการล้างมืออย่างถูกวิธีให้เป็นนิสัย

| |
อ่าน : 1,182

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

สร้างพฤติกรรมการล้างมืออย่างถูกวิธีให้เป็นนิสัย thaihealth

สมุทรปราการ สร้างพฤติกรรมการล้างมืออย่างถูกวิธีให้เป็นนิสัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค เข้าสู่ร่างกายผ่านทางปาก จมูกและผิวหนัง

นายกมล เชียงวงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า จังหวัดสมุทรปราการเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีประชากรจำนวนมาก รวมถึงประชากรแฝงที่อพยพเข้ามาทำงาน ทำให้ป่วยเป็นโรคต่าง ๆ ได้ง่าย จึงขอให้ประชาชนให้ความสำคัญต่อการป้องกันโรคในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการใช้ผ้าปิดจมูก ถุงมือ และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยต่างๆ อาทิ สบู่ฆ่าเชื้อ สเปรย์ ฆ่าเชื้อ แล้วก็ตาม แต่การป้องกันโรคที่ดีที่สุดและทำได้ง่ายที่สุดคือ การล้างมือ เพราะมือเป็นอวัยวะที่ทุกคนต้องใช้สัมผัสสิ่งของทุกอย่าง และยังนำเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย 3 ทาง ได้แก่ ทางปาก ทางจมูก และผิวหนัง นำไปสู่โรคติดต่อทางเดินอาหารหลายโรค เช่น อุจจาระร่วง โรคตับอักเสบชนิดเอ โรคบิด อหิวาตกโรค โรคพยาธิชนิดต่างๆ โรคติดต่อจากการสัมผัสโดยตรง เช่น โรคมือเท้าปาก โรคตาแดง แผลอักเสบที่ผิวหนัง ซึ่งการล้างมือที่ถูกต้องนั้นต้องล้างด้วยน้ำสะอาดและสบู่ ครบ 7 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ฝ่ามือถูกัน 2) ฝ่ามือถูหลังมือและนิ้วถูซอกนิ้ว 3) ฝ่ามือถูฝ่ามือและนิ้วถูซอกนิ้ว 4) หลังนิ้วมือถูฝ่ามือ 5) ถูนิ้วหัวแม่มือโดยรอบด้วยฝ่ามือ 6) ปลายนิ้วมือถูขวางฝ่ามือ และ 7) ถูรอบข้อมือ

การล้างมือเพื่อสร้างสุขนิสัยที่ดีและถูกต้องนั้น ไม่เพียงแค่เฉพาะในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ เท่านั้น แต่ประชาชนควรให้ความสำคัญกับการล้างมือโดยทำให้ติดเป็นนิสัยด้วยการล้างมือด้วยน้ำสะอาดและสบู่ทุกครั้งก่อนและหลังที่ทำกิจกรรมต่างๆ อาทิ ก่อนและหลังการรับประทานอาหาร การเตรียมอาหารหรือปอกผลไม้ และหลังการใช้ห้องน้ำหรือห้องส้วม หลังการจาม ไอ หรือไปสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วย หลังทำความสะอาดบ้านและบริเวณบ้าน หลังสัมผัสหรือเล่นกับสัตว์เลี้ยง เป็นต้น ซึ่งสารฆ่าเชื้อในสบู่จะสามารถฆ่าเชื้อโรคได้มากที่สุด และพฤติกรรมดังกล่าวจะช่วยลดพาหะนำเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย และป้องกันโรคต่างๆ อาทิ ปอดบวม ท้องเสีย ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ รวมถึงการสร้างพฤติกรรมอนามัย กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ เพราะสามารถป้องกันโรคได้ในเบื้องต้น

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม