สธ.เผยโรค เบาหวาน–ความดัน–ข้อเสื่อม รุมคนแก่

โดย
| |
อ่าน : 2,353

 

พบผู้สูงอายุไทย 1 ใน 5 เป็นต้อกระจกและมีปัญหาหูตึงเกือบ 1 ใน 3 และยังมีปัญหาโรคประจำตัวที่พบมากอันดับ 1 ได้แก่ โรคหัวใจและโรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ 44 

นพ.ไพจิตร์ วราชิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวภายหลังเปิดประชุมวิชาการเพื่อพัฒนารูปแบบการบูรณาการงานบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุในชุมชน ประจำปี 2554 รองรับการเป็นสังคมของผู้สูงอายุในอนาคตว่า จากการคาดการณ์ขององค์การอนามัยโลกใน พ.ศ. 2568 หรืออีก 14 ปีข้างหน้าทั่วโลกจะมีผู้สูงอายุมากกว่า 800 ล้านคน ทั้งนี้ ประเทศไทยมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยในปี 2553 ทั่วประเทศมีผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 8 ล้านกว่าคน และในปี 2573 ก็จะเพิ่มขึ้นเป็น 17 ล้านคน ขณะนี้ไทยมีผู้สูงอายุ อายุยืน 100 ปีขึ้นไปจำนวน 13,692 คน มากที่สุดที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่า ผลการสำรวจสุขภาพล่าสุดในปี 2551-2552 พบผู้สูงอายุไทย 1 ใน 5 เป็นต้อกระจกและมีปัญหาหูตึงเกือบ 1 ใน 3 และยังมีปัญหาโรคประจำตัวที่พบมากอันดับ 1 ได้แก่ โรคหัวใจและโรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ 44 โรค เกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ เช่น เบาหวาน ร้อยละ 22 โรคข้อเสื่อม กระดูกพรุน ร้อยละ 14 ซึ่งผู้สูงอายุเหล่านี้จะต้องได้รับการจัดบริการดูแลที่เหมาะสมทั้งในบ้าน ในชุมชนและสถานพยาบาล จึงได้จัดทำโครงการพัฒนารูปแบบบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคม เช่น ด้านอาชีพ รายได้ แก่ผู้สูงอายุเชิงบูรณาการในชุมชนอาศัยตั้งแต่ปี 2550-2554 เพื่อใช้เป็นต้นแบบของความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการดูแลผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน นำร่องใน 4 ชุมชน 4 จังหวัด 4 ภาค ได้แก่ นนทบุรี ขอนแก่น เชียงรายและสุราษฎร์ธานี เน้น 4 เรื่องใหญ่ได้แก่การสร้างรูปแบบการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตผู้สูงอายุ การจัดระบบบริการแก้ไขปัญหาโรคตา การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุที่ป่วยและการให้บริการผู้สูงอายุเคลื่อนที่.

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม