'นมฟลูออไรด์'ไม่ทำให้เด็กฟันตกกระ

| |
อ่าน : 1,073

ที่มา :  เว็บไซต์แนวหน้า

\'นมฟลูออไรด์\'ไม่ทำให้เด็กฟันตกกระ thaihealth

แฟ้มภาพ

ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แจง 'นมฟลูออไรด์' ไม่ทำเด็กฟันตกกระ-เป็นวิธีที่องค์การอนามัยโลกหนุน

รศ.ทพ.พรชัย จันศิษย์ยานนท์ ประธานราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย กล่าวถึงกรณีที่มีข่าวให้ยุติส่งนมผสมฟลูออไรด์ หลังพบว่ามีนมดังกล่าวหลุดออกนอกพื้นที่จนทำให้เด็กฟันตกกระ ว่า ข่าวนี้อาจทำให้ประชาชนเข้าใจคลาดเคลื่อน เพราะการให้นมฟลูออไรด์ของไทยดำเนินการในเด็กอายุมากกว่า 4 ปีขึ้นไป ซึ่งเป็นมาตรการที่มีความปลอดภัยสูง แต่ประเด็นที่ต้องดูแลอย่างเข้มงวด คือการบริหารจัดการต้องมีคุณภาพ เพื่อให้เด็กได้รับนมอย่างเหมาะสม

ซึ่งการเติมฟลูออไรด์ในนมเป็นมาตรการทางชุมชนที่องค์การอนามัยโลก (WHO) แนะนำเพื่อป้องกันฟันผุในเด็ก โดยกำหนดเกณฑ์ข้อบ่งชี้ที่ชัดเจนสำหรับประเทศไทยได้มีข้อสรุปทางวิชาการของวิชาชีพในปี 2560 ว่าให้พิจารณาตามความชุกของโรคฟันผุกับระดับฟลูออไรด์ในน้ำดื่ม พร้อมให้มีการเฝ้าระวังการได้รับฟลูออไรด์ของเด็ก ที่สำคัญต้องมีระบบการจัดส่งนมฟลูออไรด์ที่มีคุณภาพ

ทพ.พรชัย กล่าวต่อไปว่า นมฟลูออไรด์ คือ การเติมฟลูออไรด์เข้าไปในนมสด มีสี กลิ่น และรสชาติเหมือนนมทั่วไป วิธีนี้จะทำให้เด็กได้รับฟลูออไรด์เสริมอย่างทั่วถึง เท่าเทียมกันและคุ้มทุน ซึ่งจะสอดคล้องกับวิถีชีวิตของเด็กไทยที่ได้รับนมที่โรงเรียนทุกวัน การใส่ฟลูออไรด์ในนมในปริมาณที่เหมาะสม คือ 0.5 มิลลิกรัมต่อ 1 ถุง สามารถลดโรคฟันผุได้ร้อยละ 33-77

นอกจากนี้ ยังพบว่าหลังการดื่มนมฟลูออไรด์จะพบปริมาณฟลูออไรด์คงอยู่ในช่องปากตลอดเวลาร้อยละ 55 - 60 และพบด้วยว่ามี ฟลูออไรด์สะสมในแผ่นคราบจุลินทรีย์สูงขึ้น หลังได้รับนมนานถึง 8 สัปดาห์ ซึ่งจะช่วยเสริมกระบวนการคืนกลับของแร่ธาตุบนตัวฟัน ทำให้ฟันเพิ่มความแข็งแรง เพราะได้รับแร่ธาตุฟลูออไรด์ไปสู่ผิวฟันด้วย โดยทันตแพทย์คำนึงถึงวิชาการและความปลอดภัยของเด็กเป็นหลัก

"โรคฟันผุเป็นปัญหาสำคัญในเด็กไทย ซึ่งไม่ได้ส่งผลเฉพาะช่องปากเท่านั้น แต่จะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปถึงการเจริญเติบโตของเด็กด้วย การป้องกันจึงเป็นวิธีที่คุ้มค่าทั้งในแง่สุขภาพและเศรษฐกิจ แต่การป้องกันโดยให้ผู้ปกครองดูแลเพียงฝ่ายเดียวอาจไม่เพียงพอ รัฐจึงควรเลือกมาตรการทางชุมชนที่เหมาะสมควบคู่ไปด้วย ทั้งนี้การบริหารจัดการเรื่องนมฟลูออไรด์ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย เพื่อมิให้มีนมฟลูออไรด์หลุดออกนอกพื้นที่ดังกล่าว" ทพ.พรชัย กล่าว

ก่อนหน้านี้ คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์โคนม (มิลค์บอร์ด) มีมติให้ชะลอการรับซื้อนมผสมฟลูออไรด์เพื่อส่งให้เด็กตามโรงเรียนต่างๆ หลังจากพบว่ามีนมผสมฟลูออไรด์ส่งออกไปนอกพื้นที่ 12 จังหวัด และมีเด็กนักเรียนดื่มแล้วฟันตกกระ โดยเป็นการผลิตตามนโยบายของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แต่เป็นการผลิตให้กับเฉพาะบางพื้นที่ที่พบปัญหาเด็กมีปริมาณฟลูออไรด์ต่ำเท่านั้น

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม