'สานพลัง ร้อยดวงใจ ตามรอยเท้าพ่อ อย่างพอเพียง' ครั้งที่ 3

| |
อ่าน : 1,580

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

ภาพประกอบจากสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

\'สานพลัง ร้อยดวงใจ ตามรอยเท้าพ่อ อย่างพอเพียง\' ครั้งที่ 3 thaihealth

ผู้ว่าฯ มุกดาหาร เปิดงานและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ตามรอยพระยุคลบาท พอเพียง จิตอาสา พาชุมชนเข้มแข็ง” ในงาน “สานพลัง ร้อยดวงใจ ตามรอยเท้าพ่อ อย่างพอเพียง” ครั้งที่ 3

วันที่ 27 มิถุนายน  2561 เวลา 9.30 น. ณ วิทยาลัยชุมมุกดาหาร ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ตามรอยพระยุคลบาท พอเพียง จิตอาสา พาชุมชนเข้มแข็ง” ในงาน “สานพลัง ร้อยดวงใจ ตามรอยเท้าพ่อ อย่างพอเพียง” ครั้งที่ 3 ณ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร บ้านบุ่งอุทัย ตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้กล่าวในพิธีเปิดงาน “สานพลัง ร้อยดวงใจ ตามรอยเท้าพ่อ อย่างพอเพียง” ครั้งที่ 3 ว่า วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ได้ประสานงานกับเครือข่ายต่าง ๆ เช่น สสส. สมาคมเครือข่ายเมืองสามธรรม สภาองค์กรชุมชน สภาเกษตรกร ส่วนราชการและเครือข่ายต่างๆ เพื่อดำเนินกิจกรรมภายใต้หลักคิด และแนวทางพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันแก่บุคคลและชุมชน ในการรองรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างสมดุล จึงเป็นสิ่งที่ต้องชื่นชมและสนับสนุน โดยมีโครงการย่อยถึง 30 โครงการ และนำเสนอผลงานเมืองแห่ง “ธรรมมะ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม”ได้เป็นอย่างดี

ด้าน นายศศิพงษา จันทรสาขา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร กล่าวในนามของวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร คณะผู้จัดงาน ส่วนราชการ ประชาชน นักศึกษา ขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานในครั้งนี้ และในการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำการศึกษาวิจัย ให้บริการทางวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นและชุมชน โดยได้จัดการศึกษาเป็น 3 ระดับ ระดับอนุปริญญา  การฝึกอบรมและการบริการวิชาการ โดยได้เน้นการเพิ่มศักยภาพของบุคคล ตอบสนองและสอดคล้องต่อความต้องการและการพัฒนาวิชาชีพของท้องถิ่นและชุมชน นำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ในปี พ.ศ.2559 วิทยาลัยชุมชนมุกดาหารได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณ และพระอัจฉริยภาพ พระราชกรณียกิจด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รวมทั้งเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา และหลักการทางการเกษตร (ศาสตร์พระราชา) และเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2561 ซึ่งพระองค์ท่านได้พระราชทานแนวทาง เรื่อง “จิตอาสา”  ไว้ให้แก่พสกนิกรได้นำไปปฏิบัติในการทำความดีด้วยใจ ประกอบกับวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ได้รับมอบหมายจากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้เป็นหน่วยจัดการร่วมระดับจังหวัดมุกดาหารในการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน 30 โครงการ 6 ประเด็น คือ การลด ละ เลิก การดื่มแอลกอฮอล์ในงานบุญ งานประเพณี/การจัดการขยะ/การผลิตและบริโภคผักปลอดสารเคมีในครัวเรือน การส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อชุมชนในโรงเรียน การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนและการจัดการจุดเสี่ยง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุในชุมชน ซึ่งจะสิ้นสุดโครงการในวันที่ 30 มิถุนายน 2561

สำหรับภายในงานมีการนำเสนอบูรณาการโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน โดยนำเอาชุดการแสดงทางวัฒนธรรมท้องถิ่นจากโครงการจัดการความรู้ด้านวัฒนธรรม ด้านการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน และด้านผู้สูงอายุ มาจัดแสดงอย่างหลากหลายเป็นมหกรรมทางวัฒนธรรมที่หาดูได้ยาก และยังมีโครงการวิจัยด้านสมุนไพรเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและตามอัธยาศัยมานำเสนอภายในงาน มีการออกร้านโดยโครงการวิจัยส่งเสริมการตลาดกาแฟ และถั่วลิสง และมีการจัดนิทรรศการผลงานของ 30 โครงการย่อย ของ สสส. อย่างหลากหลายและน่าชม  มีจำนวนผู้เข้าร่วมงานในกิจกรรมครั้งนี้ กว่า 1,000 คน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม